Community development | Giving Balkans

Филантропијата во вестите

Општествено одговорните компании од целиот регион, преку активности за ООП, секојдневно ги поддржуваат своите заедници, одговараат на различни потреби и придонесуваат за решавање на критичните прашања.

Read More

Поединците и граѓаните преку масовни акции секојдневно придонесуваат за развојот на нивните заедници и филантропијата на Западен Бакан со своите мали и големи добри дела.

Read More

Нашето истражување покажа дека бизнис секторот, од година во година, значително ги поддржува своите заедници, како во кризи, така и во нормални околности.

Read More

Донациите за образование, култура и уметност претставуваат долгорочни инвестиции во заедницата и значајна вредност за сите нејзини членови.

Read More

Летото е пред нас, што значи дека не очекуваат многу концерти, фестивали, спортски, културни и разни други настани.

Read More

Хуманитарните трки и маратони и други видови спортски активности се еден од честите начини за собирање средства за различни добри цели и можност да направите нешто добро и здраво за себе и убаво и вредно за вашата заедница.

Read More

Филантропијата не познава возраст, простор или какви било други граници. Тоа секојдневно го покажуваат добрите дела на поединци и поединечните донации, со кои добротворите ги подобруваат своите заедници.

Read More

Компании, организации, граѓани и поединци често ги поддржуваат своите најмлади граѓани преку различни активности и им помагаат на децата од Западен Балкан да добијат шанса за здраво, среќно, исполнето и безгрижно детство.

Read More

За поддршката на образованието најчесто се зборува пред почетокот на училиштето, но оваа тема се уште е поддржана во текот на целата година.

Read More

Водење бизнис следејќи ги принципите на општествена одговорност и овозможува на компанијата да биде одржлива, односно можност да се развива на долг рок преку придонес во општеството, заклучи Милица Мишковиќ, програмски директор на Форумот за одговорен бизнис, во...

Read More