Во морето од филантропски акции и давање за општото добро, овојпат вниманието ни го привлекоа оние за благосостојба на животните.