Education | Giving Balkans

Филантропијата во вестите

Според наодите од нашиот Годишен извештај за донирање во Србија во 2017 година, речиси 13% од сите донации се насочени кон поддршка на образованието - што е уште поважно, е тоа што во...

Read More

Стипендиите беа доделени на студенти од непривилегирани средини на 21 септември, а изборот на 70 студенти беше направен врз основа на социјални потреби, како и академскиот успех.

Read More

Седум средношколци и 19 ученици од основно училиште на 18 септември потпишаа договори за стипендии во општина Илијаш. Ова е само една од многуте иницијативи кои фондацијата ги има во поддршка на образованието во Босна и Херцеговина во последните 12 години.

Read More

За популаризација на читањето, Градската библиотека на Елбасан организираше донација на книги, на почетокот на јуни. Сите луѓе кои ќе донираат книга ќе добијат роза за возврат.

Read More