Фондот за активно граѓанство додели организации, здруженија и поединци за нивниот придонес во развојот на граѓанското општество.