Region | Page 4 | Giving Balkans

Филантропијата во вестите

Пандемијата на коронавирус целосно ги окупираше нашите разговори, телевизиски извештаи, социјалните мрежи и општо животите. Во изминатите две години, социјалното исклучување, податоците за бројот на пациенти и кампањите кои повикуваат на колективна свест се само дел од...

Read More

Сеуште ја следиме ситуацијата со Ковид-19 во регионот. Она што го забележавме е дека значаен фокус е ставен на ефектите од болеста, каде што психолошката помош е од витално значење. Следните приказни дискутираат за овој посебен вид помош, која сеуште е клучна за ублажување на...

Read More

Ковид-19 се уште е една од доминантните причини во однос на донациите за социјално добро.

Read More

Поддршката за борбата против КОВИД-19 останува доминантен предмет кога станува збор за филантропија и донации.

Read More

Од почетокот на кризата КОВИД-19 до 31-ви јануари 2021-ва година, граѓаните, компаниите и граѓанските организации на Западен Балкан донираа вкупно 67.361.175 евра за борба против негативните ефекти на КОВИД-19.

Read More

Борбата против КОВИД-19 продолжува, со различни актери во филантропските заедници низ целиот регион што го поддржуваат на повеќе начини.

Read More

Продолжува поддршката во борбата против негативните ефекти на КОВИД-19 низ целиот регион. Во денешниот текст, ќе дознаете за јануарските донации за борба против КОВИД-19.

 

Read More

Во текот на скоро цела 2020-та година, борбата против ефектите на КОВИД-19 беше причина што доби најголем број донации.

Read More

Низ целиот регион, повеќето донации се насочени кон ублажување на негативните ефекти на КОВИД-19.

Read More

Во претходните месеци, повеќето донации во регионот беа насочени кон обезбедување поддршка на заедниците во борбата против негативните ефекти на КОВИД-19. Истиот тренд продолжи и минатата недела.

Read More