Седум средношколци и 19 ученици од основно училиште на 18 септември потпишаа договори за стипендии во општина Илијаш. Ова е само една од многуте иницијативи кои фондацијата ги има во поддршка на образованието во Босна и Херцеговина во последните 12 години.

Стипендиите кои се наменети за поддршка на учениците од непривилегирани средини се околу 50 евра месечно за учениците од основните училишта и околу 75 евра за средношколци. Учениците се избираат врз основа на просечниот месечен приход по член на семејството, како и нивниот училишен запис. Особено позитивен аспект на стипендиите во овој поглед е бонус достапен за сите ученици кои го подобруваат своето работење во училиште во рок од 12 месеци од времетраењето на стипендијата.

Фондацијата Хастор започна пред 12 години и е поврзана со компанијата Prevent, една од најголемите приватни компании во Босна и Херцеговина. Во текот на 10 години Фондацијата има различни проекти насочени кон поддршка на децата и младите лидери: стипендии за ученици и студенти, патувања и учество на различни настани, како и специјални програми за стекнување вештини кои се високи во побарувачката во одредени сектори. Оваа година фондацијата ќе даде повеќе од 2000 стипендии.

Покрај проектите од ваков вид, Фондацијата има за цел да остане во контакт со студенти кои претходно добиле стипендии и им помагаат во понатамошниот професионален развој. Затоа се одржуваат месечни состаноци во Сараево, со цел да се споделат искуства и знаење, да се создадат професионални мрежи и понатаму да се подобри работата на фондацијата. Последниот собир од ваков вид се одржа на 9 септември.

Со образованието, Фондацијата Хастор исто така го поддржува развојот на спортот, културата и уметноста, поради што во август 2018 година, на Сараевскиот филмски фестивал, основачот Ниџа Хастор  доби награда, почесното срце на Сараево, за поддршка на фестивалот и придонес во развојот на кинематографската индустрија во овој регион.