Serbia | Page 2 | Giving Balkans

Филантропијата во вестите

Претставниците на компанијата добија награда која ја призна кампањата на Бамби за 2017-та година, наречена Бамби караван, проект кој беше започнат со цел да се одбележи 50-годишнината на компанијата.

Read More

Пред неколку дена, во град кој не е толку далеку...

Read More

BELhospice го организираа 8миот хуманитарен бал „Да се поврземе за оние на кои што им сме потребни“ на 25ти ноември во Hyatt Regency Hotel. Беа собрани 134.000 EUR за работата на BELhospice и за градење на првиот болнички хоспис во Србија.

Read More

Оваа донација е продолжение на повеќегодишната поддршка на компанијата за Центарот за заштита на бебиња, деца и млади, а беше презентирана на 20ти ноември, Светскиот ден на децата, со посебена забава и шоу со волшебник за децата кои живеат во центарот.

Read More