Организацијата Forum for Civic Initiatives (Форум за граѓански иницијативи) од Приштина работи на промовирање одржлива филантропија преку работа со локалната заедница. На 29ти ноември, 9тата година по ред, FCI ги организираше наградите ФИДЕС за филантропија во Приштина.

Церемонијата ја отвори Дајана Бериша, директор на Форумот, и додаде дека овој настан кој веќе станува одлична традиција, ги исполнува луѓето со оптимизам и надеж и истакна дека наградите ФИДЕС признаваат индивидуални хуманитарни придонеси, поддршка од приватниот сектор на образование, љубезност и континуирана поддршка од дијаспората, волонтерството и енергијата на младите, лидерите на еманципацијата на жените и оние кои ја штитат животната средина.

Наградите беа презентирани во различни категории:

  • Постхумна награда на Роберт Елси за неговиот придонес во истражувањето на историјата, културата и животот на Албанците.
  • Награда ФИДЕС за зајакнување на жените - Кадире Тахираж, од Центарот за промоција на правата на жените во Дренас, за нејзиниот неспоредлив придонес во промовирањето и заштитата на правата на жените и нивното зајакнување.
  • Награда ФИДЕС за индивидуален придонес - Везир Рамуши, за помош на семејства и поединци кои имаат потреба, особено оние со медицински потреби.
  • Награда ФИДЕС за млади лидери - семејства на кои им е потребна помош, за организирање на исклучителни доброволни активности и за поддршка на семејствата кои имаат потреба, со посебен акцент на децата со здравствени проблеми од семејства со економски потреби, кои живеат на социјална помош.
  • Награда ФИДЕС за национален придонес "Хасан Приштина" - Raiffeisen Bank Косово, за нивниот придонес во проекти кои го унапредуваат образованието, иновациите и културата.
  • ФИДЕС еколошка награда - ERA Group, која постојано работи на заштита и зачувување на животната средина преку едукација на младите.
  • Награда ФИДЕС за придонес од дијаспората - Фадил Бериша, за безусловната поддршка од САД.