Јакните беа доделени во дневниот центар за деца на улица - Шуто Оризари и Шелтер за бездомници-Визбегово.

Со неколку студени ноемвриски денови зад нас, донацијата на компанијата е добро темпирана. Нивната иницијатива "Здравје во твојата рака" донесе јакни за бездомниците кои го користат визбеговото засолниште (привремена установа за луѓе со поддржано живеење - Визбегово) за да ги загреат во текот на зимата.

Друг примател, Дневен центар за деца на улица - Шуто Оризари раководи Здружението за заштита на правата на детето. Оваа организација е основана во 1998 година и неодамна ја прослави својата 20-годишнина.

Преку неколку активности, организацијата работи на заштита и унапредување на правата на децата во Македонија. Ова, исто така, значи работа директно со семејствата, главно од маргинализирани групи, со цел да се подобрат правата и статусот на децата во самата заедница.

Еден од нивните најголеми проекти, дневниот центар, беше лансиран во 2006 година и има за цел да им обезбеди на децата кои работат или живеат на улица место за престој и поминување на квалитетно време со учество во неколку едукативни и забавни работилници и активности. Во овој објект, децата исто така можат да добијат храна и топла облека.

"Ние постојано ги следиме потребите на граѓаните на кои им е потребна поддршка. Со нашите активности сакаме да придонесеме кон општеството на оние категории на граѓани на кои им е потребна помош, постојано придонесуваме и даваме безрезервна поддршка на иницијативи кои имаат хуманитарен карактер, овој пат , преку донација на зимски јакни ", рекоа претставниците на компанијата.