Преку кампањата "Round up your Bill" ("Barazo Faturën") Меридијан Експрес супермаркет им дозволи на своите корисници да додадат пари на нивните нарачки за купување, со цел да го поддржат СОС Детското село.

Кампањата се одржа по 5-ти пат и собра вкупно 3,622 евра. Со 5 годишна традиција, кампањата е добро запознаена со корисниците на Меридиан, а многу од нив беа среќни да ги поддржат децата без родители кои живеат во СОС Детското село.

"СОС Детското село на Косово му се заблагодарува на Меридијан Експрес и на сите негови клиенти за нивната поддршка. Со ваша поддршка и помош можеме да продолжиме да обезбедуваме топло семејство за децата без родителска грижа и за децата во ризик ", рече Албана Зогу, раководител на фондација во СОС Детското село.

Средствата беа презентирани на СОС Детското село во Приштина и ќе бидат дистрибуирани до други детски села во Косово. СОС детските села работат во Косово од 1999 година и оттогаш се грижеа за над 1500 деца.