Albania | Page 4 | Giving Balkans

Filantropia në lajme

Panço dhe Andrej, anëtarë të një grupi të njohur maqedonas të quajtur DNK vendosën të ndihmojnë Blagorodna Dimitrievska nga Kumanova, kur ajo u gjet në rrugë me 3 fëmijë.

Lexo më shumë

“Ju hani, ne dhurojmë” është një fushatë globale e grupit Marriott, e cila do të mbahet në Beograd në shtator dhe tetor. Gjatë dy muajve, nga çdo drekë e shitur në hotel, 1 EUR do të dhurohet për SOS fshatin e Fëmijëve (SOS Dečija sela), duke investuar në mbështetjen e të rinjve që fshatrat SOS...

Lexo më shumë

Letsdancers janë mbështësit e një projekti të madh: Let's Dance, Eventi Vjetor për mbledhjen e fondeve për nënat dhe fëmijët, një iniciativë e suksesshme e një grupi të sektorit privat dhe profesionistëve jo-fitimprurës të cilët donin të krijonin një lloj tjetër eventi për mbledhjen e fondeve. Ata...

Lexo më shumë

Pas një verë të vështirë për të gjithë rajonin, me zjarret e pyjeve që shkelën përmes Malit të Zi dhe Kroacisë, CKB, një bankë nga Mali i Zi, njohu dhe nderoi përpjekjet e zjarrfikësve që kaluan luftën e tyre verore kundër flakës. 15 zjarrfikës nga komuna të ndryshme dhe familjet e tyre, kaluan...

Lexo më shumë

Dita Evropiane e Fondacioneve dhe Donatorëve është një ngjarje, ambicia e të cilës, është të motivojë publikun për të mbështetur organizatat, qoftë përmes donacioneve, punës vullnetare apo llojeve të tjera të mbështetjes. Dita Evropiane e Fondacioneve dhe Donatorëve është festuar çdo vit më 1 tetor...

Lexo më shumë

Në vitin e kaluar, klientët e Sberbank në Serbi kanë mbledhur 8,500 EUR (1,000,000 RSD) përmes kutive të donacioneve të vendosura në degët e zyreve të tyre në të gjithë vendin, për të ndihmuar ndërtimin e departamentit pediatrik të hemato-onkologjisë në Nish. Kampanja e NURDOR I ja se borim (Edhe...

Lexo më shumë

Më 8 shtator, një grup vajzash të vegla organizuan një panair në Fier, i pari i këtij lloji në Shqipëri. Kjo iniciativë u mbështet nga Shoqata Epoka e Re, e cila do të financojë një kamp vajzash që do të ketë si synim fuqizimin e vajzat të reja dhe të rrisë pjesëmarrjen e tyre në aktivitete të...

Lexo më shumë

Lufto Dhunën Kunsër Vajzave përmes Edukimit është emri i kampanjës për ngritjen e fondeve nga Qendra e Serbisë për Vajza, e organizuar në platformen GlobalGiving. Deri në fund të shtatorit, at apo përpiqen të ngrisin 5,000 USD dhe 40 donatorë, për të siguruar një vend të përhershëm në këtë...

Lexo më shumë

Me rastin e vitit të parë të biznesit të tyre në Mostar, kompania SiM Impex ka mbështetur projekti e studentëve Formula SAE të studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Shkencave Kompjuterike në Unversitetin e Mostarit. Studentët morën dhuratë amortizatorët Sach me vlerë KM10,000 për...

Lexo më shumë

Në 2 ngjarje të suksesshme për mbledhjen e fondeve në Budva (Mal të Zi), si për rindërtimin dhe rinovimin e 2 manastireve me një histori shumë të pasur dhe të gjatë, ata ngritën 121.000 EUR. Ngjarja e parë u mbajt më 27 gusht dhe solli mbi 53,000 EUR për rindërtimin e manastirit Sveta Trojica...

Lexo më shumë