Support to marginalized groups | Giving Balkans

Filantropia në lajme

Mbështetja për viktimat e dhunës - në familje, nga partnerët dhe forma të tjera të dhunës është një tjetër temë që nuk mbështetet dhe përfaqësohet sa duhet.

Lexo më shumë

Në mbarë botën, qershori shënohet si Muaji i Krenarisë në kujtim të kryengritjes gjashtë ditore në Stonewall në vitin 1969, e cila u parapri nga vite të tëra represioni dhe ngacmimi të komunitetit LGBTIQ + në Nju Jork.

Lexo më shumë

Numri i refugjatëve dhe personave të zhvendosur me forcë në mbarë botën për shkak të konflikteve në Ukrainë, Jemen, Afganistan dhe pika të tjera të nxehta në mbarë botën aktualisht është më shumë se 100 milionë, tregojnë...

Lexo më shumë

Çdo 8 Mars, në ditën ndërkombëtare të gruas,  festojmë luftën për të drejtat dhe barazinë e grave në mbarë botën. Kjo festë ndërkombëtare promovon barazinë ekonomike, politike dhe sociale të grave dhe burrave dhe që nga viti 1975 është pjesë e kalendarit zyrtar të Kombeve të Bashkuara.

...

Lexo më shumë

Në ditët e mëparshme, kompanitë, organizatat jofitimprurëse dhe qytetarët kanë organizuar një numër nismash për mbështetjen e grupeve më të rrezikuara në komunitetet e tyre.

Lexo më shumë

Për të shënuar Ditën Botërore të Urisë (16 Tetor), punonjësit e OKTA-s vendosën të heqin dorë nga kuponat e tyre të përditshëm ushqimor, dhe në vend të kësaj të mbledhin këto para për Kryqin e Kuq të Maqedonisë. Organizata do të përdorë donacionin për të siguruar 280...

Lexo më shumë

Filomena nga Zadari ka postuar kohët e fundit në një grup në Facebook se ajo do të donte t'i dhuronte makinën e saj një familjeje që kishte nevojë për një. Përfundimisht, Opel Corsa e saj shkoi në familjen e një nënë të vetme prej katër vetësh, nga Spliti.

Lexo më shumë

Më 9 shtator, Dubrovniku ishte një nga 74 qytete evropiane për të organizuar një shëtitje të Bankës së Grave - një ngjarje globale për mbledhjen e fondeve për të mbështetur gratë në vendet në zhvillim. Ngjarja në Dubrovnik solli numrin e dytë më të lartë të...

Lexo më shumë