Fondi për Qytetari Aktive ka nderuar organizatat, shoqatat dhe individët për kontributin e tyre në zhvillimin e shoqërisë civile.