Me rastin e vitit të parë të biznesit të tyre në Mostar, kompania SiM Impex ka mbështetur projekti e studentëve Formula SAE të studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Shkencave Kompjuterike në Unversitetin e Mostarit. Studentët morën dhuratë amortizatorët Sach me vlerë KM10,000 për makinën që ata po bëjnë.

Studenti Formula SAE është projekti më i madh në fushën e motorsports dhe risive të studentëve në Evropë. Në kuadër të këtij projekti, studentët po punojnë në krijimin e një makine garash me një vend të vetëm për garat në të gjithë Evropën. Studentët në Bosnje kanë probleme në gjetjen e sponsorëve, kështu që me këtë donacion, SiM Impex ka siguruar realizimin e makinës së dytë të Formul-ës për studentët.

Ky është një shembull i mirë se si kompanitë duhet të mbështesin të rinjtë në vendin në të cilin ata veprojnë, në mënyrë që ata të mos kërkojnë sponsorët jashtë vendit.