“Ju hani, ne dhurojmë” është një fushatë globale e grupit Marriott, e cila do të mbahet në Beograd në shtator dhe tetor. Gjatë dy muajve, nga çdo drekë e shitur në hotel, 1 EUR do të dhurohet për SOS fshatin e Fëmijëve (SOS Dečija sela), duke investuar në mbështetjen e të rinjve që fshatrat SOS janë duke u kujdesur.

SOS Fshati i fëmijëve është një shoqatë bamirëse dhe jofitimprurëse, e dedikuar për mirëqenien e fëmijëve - duke u kujdesur për fëmijët pa kujdes prindëror, duke forcuar familjet dhe komunitetet që kujdesen për fëmijët dhe sigurinë e tyre, si një masë parandaluese kundër braktisjes dhe neglizhimit të fëmijëve. Në Serbi, ata kanë punuar që nga viti 2004, duke u kujdesur për fëmijët pa kujdes prindëror në fshatrat e fëmijëve të SOS dhe fushata të tjera në të gjithë vendin.

Ju mund të mbështesni projektin dhe të hani drekë në hotel deri në fund të tetorit, dhe ta përhapni njoftimin duke përdorur këto hashtags: #youeatwegive dhe #planetmarriott.