Region | Giving Balkans

Filantropia në lajme

Kompanitë, organizatat, qytetarët dhe individët shpesh mbështesin qytetarët e tyre më të vegjël përmes aktiviteteve të ndryshme dhe ndihmojnë fëmijët në të gjithë Ballkanin Perëndimor që të kenë një mundësi  për një fëmijëri të shëndetshme, të lumtur, të përmbushur dhe pa brenga.

Read More

Filantropia nuk njeh moshë, hapësirë apo ndonjë kufi tjetër. Këtë e tregojnë çdo ditë veprat e mira të individëve dhe donacionet individuale, me të cilat bamirësit e bëjnë komunitetin e tyre më të mirë.

Read More

Mbështetja për arsimin diskutohet më shpesh para fillimit të shkollës, por kjo temë vayhdon të mbështetet gjatë gjithë vitit.

Read More

Aktorë të ndryshëm në komunitetin filantropik shpesh bashkohen në aksione të përbashkëta bamirëse për t'iu përgjigjur një nevoje në komunitetin e tyre ose për të sjellë ndryshime të shumta pozitive në të.

Read More

Donacionet për të mbështetur sistemin shëndetësor janë një temë e zakonshme për kontributet bamirëse në Ballkanin Perëndimor.  

Read More

Çdo 8 Mars, në ditën ndërkombëtare të gruas,  festojmë luftën për të drejtat dhe barazinë e grave në mbarë botën. Kjo festë ndërkombëtare promovon barazinë ekonomike, politike dhe sociale të grave dhe burrave dhe që nga viti 1975 është pjesë e kalendarit zyrtar të Kombeve të Bashkuara.

...

Read More

A e dini se çdo 18 Mars, ne festojmë Ditën Botërore të Riciklimit në mbarë botën? Nëse jo, mos u habitni shumë, kjo datë u shënua në vitin 2015 dhe u festua për herë të parë në vitin 2018.

Read More

Dita Ndërkombëtare e Veprave të Mira (#GoodDeedsDay) festohet në mbarë botën çdo 3 prill që nga viti 2007 për të inkurajuar individët të bëjnë vepra të mira dhe të sjellin ndryshime pozitive në komunitetet e tyre.

Read More

Edhe pse të gjithë tash më jemi mësuar me lajmet për virusin Kovid-19, disa po gjejnë vazhdimisht mënyra për të ndihmuar komunitetin që të eliminojë pasojat e pandemisë. Humanizmi i organizatave të shumta në të gjithë rajonin është i përqendruar në ndihmën ndaj fëmijëve që...

Read More