Community development | Giving Balkans

Filantropia në lajme

Hulumtimi ynë tregon se sektori i biznesit, vit pas viti, mbështet ndjeshëm komunitetet e tij, si në kriza ashtu edhe në rrethana të zakonshme.

Read More

Donacionet për arsimin, kulturën dhe artin përfaqësojnë investime afatgjata në komunitet dhe vlerë të konsiderueshme për të gjithë anëtarët e tij.

Read More

Vera është këtu, që do të thotë se na presin shumë koncerte, festivale, sportive, kulturore dhe ngjarje të ndryshme.

Read More

Garat humanitare dhe maratonat, si dhe llojet e tjera të aktiviteteve sportive janë një nga mënyrat e shpeshta për të mbledhur fonde për qëllime të ndryshme të mira dhe mundësi për të bërë diçka të mirë dhe të shëndetshme për veten tuaj dhe të bukur e të vlefshme për komunitetin tuaj.

Read More

Të bërit biznes duke ndjekur parimet e përgjegjësisë sociale i mundëson kompanisë të jetë e qëndrueshme, d.m.th., mundësinë për t'u zhvilluar në afat të gjatë duke kontribuar në shoqëri, përfundoi Milica Mishkoviq, drejtore e programit të Forumit për Biznes të...

Read More

Kompanitë, organizatat, qytetarët dhe individët shpesh mbështesin qytetarët e tyre më të vegjël përmes aktiviteteve të ndryshme dhe ndihmojnë fëmijët në të gjithë Ballkanin Perëndimor që të kenë një mundësi  për një fëmijëri të shëndetshme, të lumtur, të përmbushur dhe pa brenga.

Read More

Filantropia nuk njeh moshë, hapësirë apo ndonjë kufi tjetër. Këtë e tregojnë çdo ditë veprat e mira të individëve dhe donacionet individuale, me të cilat bamirësit e bëjnë komunitetin e tyre më të mirë.

Read More

Mbështetja për arsimin diskutohet më shpesh para fillimit të shkollës, por kjo temë vayhdon të mbështetet gjatë gjithë vitit.

Read More

Aktorë të ndryshëm në komunitetin filantropik shpesh bashkohen në aksione të përbashkëta bamirëse për t'iu përgjigjur një nevoje në komunitetin e tyre ose për të sjellë ndryshime të shumta pozitive në të.

Read More

Dita Ndërkombëtare e Veprave të Mira (#GoodDeedsDay) festohet në mbarë botën çdo 3 prill që nga viti 2007 për të inkurajuar individët të bëjnë vepra të mira dhe të sjellin ndryshime pozitive në komunitetet e tyre.

Read More