Për Ne | Giving Balkans

Për Ne

Catalyst Balkans

Divider text here
Zhvillimi i Filantropisë në Ballkanin Perëndimor

Ne jemi organizatë rajonale jo-fitimprurëse, e dedikuar për të ndërtuar një ekosistem të qëndrueshëm filantropik në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ne besojmë se ndryshimi më i mirë është ai që vjen nga brenda – dhe se shoqëria dhe komuniteti mund të transformohen dhe zhvillohen vetëm përmes rezultateve të qëndrueshme të njerëzve të cilët punojnë dhe jetojnë aty. Kjo është arsyeja pse zhvillimi i filantropisë lokale është çelësi.

Puna jonë bazohet në dy drejtime strategjike: ndarja e njohurive dhe zhvillimi i mjeteve. Që nga viti 2013, ekipi ynë ka qenë duke hulumtuar, analizuar dhe këshilluar komunitetet filantropike në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Kosovë, Maqedoni, Serbi dhe Kroaci, duke ndërtuar përgjatë rrugës një bazë njohurish mbi kulturën e dhurimit në Ballkanin Perëndimor. Ne tani po zhvillojmë, mjete të cilat do t’ju ndihmojnë juve të lidheni me komunitetin tuaj më lehtë, të ngrini fonde në mënyrë më efektive dhe të bëni plane dhe të merrni vendime më të mira.

Misioni ynë është të krijojmë për juve mundësinë që të ndryshoni botën në mënyrën më efikase. 

Puna jonë
Divider text here
Catalyst Balkans është një organizatë, e cila ju ofron njohuritë dhe ekspertizën që ju nevojitet për t’a bërë punën tuaj filantropike më efektive.
Divider text here
Një databazë unike e të dhënave me raporte vizuale mbi dhurimin në Ballkanin Perëndimor. Hidhni një sy një pikture më të madhe në mënyrë që të bëni plane më të mira.
Divider text here
Një platformë e përgjegjësisë sociale për organizatat jo-fitimprurëse Serbe, e cila lehtëson menaxhimin e kontakteve, organizimin e eventeve dhe lajmërimet, në mënyrë që ju të fokusoheni më shumë në misionin tuaj.
Divider text here
Një platformë e dhurimit për mesazhe të shkurtra për mbledhjen e fondeve online në Serbi. Ndani tregimin tuaj dhe merrni mbështetje për çështjen tuaj nga të gjitha anët.
PRAKTIKAT MË TË MIRA
Divider text here
Ne po shpërndajmë lajmet lidhur me veprat e mira në Ballkanin Perëndimor dhe po promovojmë praktikat më të mira dhe parimet për organizatat jo-fitimprurëse të suksesshme.
RAPORTET
Divider text here
Në analizojmë të dhënat dhe rregullisht publikojmë raporte mbi gjendjen e filantropisë rajonale dhe botërore.
KONSULENCA
Divider text here
Ekipi ynë i ekspertëve ndërkombëtarë do t’ju këshillojë se si të përfitoni grante, ngritjen e fondeve ose strategjinë e përgjegjësisë sociale.

EKIPI

Divider text here
Team Member

Nathan Koeshall

Bashkë-themelues dhe Drejtor

Team Member

Aleksandra Vesić

Bashkë themeluese

Team Member

Đorđe Kolaković

Menaxheri i Shërbimeve të të dhënave

Team Member

Jelena Bekčić

Menaxhere e Cilësisë së të Dhënave

Team Member

Marko Galjak

Product Owner

Team Member

Nikola Mladenović

Sysadmin

Team Member

Vanja Mrakić

Menaxheri i Financave

Team Member

Marija Medić

Asistent i Financave dhe Administratës

Team Member

Zorana Brozović

Analiste e të Dhënave Filantropike

Team Member

Zorka Kovačević

Hulumtuese e të Dhënave Filantropike

Team Member

Pavle Veselinović

Analiste e të Dhënave Filantropike

Team Member

Maris Selamaj

Analiste e të Dhënave Filantropike

Team Member

Judita Krasniqi

Analiste e të Dhënave Filantropike

Team Member

Nela Nikoloska

Analiste e të Dhënave Filantropike

Team Member

Goran Bekić

Analiste e të Dhënave Filantropike

Team Member

Mihailo Rakić

Praktikant për Verifikimin e të dhënave

Team Member

Ivan Sikošek

Praktikant për Verifikimin e të dhënave

Team Member

Viktorija Marković

Praktikante për Marketing Digjital

Team Member

Sanja Ćopić

Praktikante për Marketing Digjital

Team Member

Miloš Janković

Content Coordinator

Nëse jeni përfaqësues i medias, na kontaktoni në press@catalystbalkans.org ose shkarkoni pakon tonë mediatike.