Blog | Giving Balkans

Blog

Ekzaminimi i kornizës ligjore dhe mundësive për përmirësimin e mjedisit mundësues

Lexo më shumë

Fondacioni Rruga e Përbashkët kujdeset çdo ditë për nevojat e të moshuarve në Zagreb. Punon për t'u siguruar atyre kushte më të mira jetese, plakje dinjitoze, cilësore dhe aktive, kujdes të nevojshëm dhe mbrojtje adekuate të të drejtave të tyre.

Lexo më shumë

Shoqata “Sevap” punon çdo ditë për të përmirësuar jetën e bashkëqytetarëve në Vllasotincë. Nëpërmjet organizimit të aksioneve humanitare dhe aktiviteteve kulturore dhe edukative, ata e nxisin komunitetin e tyre të veprojë dhe ta ndihmojnë atë të zhvillohet dhe të përparojë.

Natalija Petroviq, anëtare e shoqatës "Sevap", na tregoi se çfarë është pushteti vendor, si duken veprat e mira në aksion, çfarë kanë arritur deri më tani dhe çfarë ende planifikojnë të japin, ndryshojnë dhe sjellin në komunitetin e tyre.

Lexo më shumë