Kosovo | Giving Balkans

Filantropia në lajme

Dita Botërore e Fëmijëve festohet në mbarë botën çdo 20 nëntor që nga viti 1959, kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Deklaratën për të Drejtat e Fëmijëve dhe më pas, në të njëjtën datë, tridhjetë vjet më vonë, në vitin 1989, miratoi Konventën mbi të...

Lexo më shumë

Në tetë muajt e parë të vitit 2023, “Kosova Dhuron” ka regjistruar 430 raste të donacioneve për qëllime filantropike.

Lexo më shumë

Në tetë muajt e parë të vitit 2023, zbutja e varfërisë ishte një kauzë e mbështetur shpesh nga qytetarët dhe kompanitë në Kosovë.

Lexo më shumë

Nga fillimi i janarit deri në fund të gushtit 2023, të dhënat e Catalyst Balkan tregojnë se më shumë se 7.5 milionë euro janë dhuruar nga qytetarët dhe kompanitë në Kosovë për të mirën e përbashkët. Ashtu si në vitet e mëparshme, kujdesi shëndetësor ishte shpesh një temë e...

Lexo më shumë

Veprimet filantropike të komuniteteve minoritare në Kosovë i tejkalojnë kufijtë, duke demonstruar fuqinë e bashkëndjesisë dhe unitetit në nxitjen e ndryshimeve shoqërore.

Lexo më shumë

Individët kanë qenë donatorët më të shquar në Kosovë që kur filloi gjurmimi i filantropisë në Kosovë. Vetëm në periudhën 2020-2022, ata dhuruan më shumë se 2,3 milionë euro për të mirën e përbashkët përmes 912 rasteve unike të dhurimit

Lexo më shumë

Donacionet me efekte afatgjata janë një forcë e fuqishme për krijimin e ndryshimeve të qëndrueshme dhe adresimin e shkaqeve rrënjësore të çështjeve sociale.

Lexo më shumë

Ekziston një dallim midis efekteve afatshkurtra dhe afatgjata të dhënies.

Lexo më shumë

Arsimi është aspekt themelor i progresit të një shoqërie. Në Kosovë donatorët kanë shumë mundësi për të dhënë dhe mbështetur nisma arsimore.

Lexo më shumë

Dhurimi individual në masë është një mënyrë e fuqishme që njerëzit të bashkohen dhe të bëjnë ndryshime në komunitetet e tyre. Nëpërmjet tij, individët mund të kenë ndikim domethënës në komunitetet e tyre dhe të ndihmojnë në përmirësimin e jetës së atyre që i kanë përreth.

Lexo më shumë