Kosovo | Giving Balkans

Filantropia në lajme

Dita Botërore e Mjedisit (5 qershor) është ditë globale që na rikujton përgjegjësinë tonë kolektive për të mbrojtur planetin. Kjo ditë nuk nënkupton vetëm festimin e bukurisë së natyrës, por shërben edhe për të kuptuar nevojën urgjente të adresimit të sfidave mjedisore. Kjo...

Lexo më shumë

Gjatë muajit prill, për nder të Ditës Botërore të Autizmit e cila shënohet me 2 prill, komunitetet bashkohen për të hedhur dritë mbi pikat e forta dhe sfidat unike të individëve me autizëm, duke theksuar nevojën për mbështetje të përshtatur dhe përpjekje avokuese. Edhe në...

Lexo më shumë

Në Kosovë, rrugëtimi drejt barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave është karakterizuar me sfida dhe arritje. Pavarësisht nga iniciativat e ndryshme, ka ende nevojë për të bërë më shumë, si dhe mbështetja duhet të rritet nga viti në vit. Prandaj, ky artikull synon të theksojë...

Lexo më shumë

Në një botë që përballet me sfida të shumta, Kosova dëshmoi një rritje frymëzuese të dhembshurisë në vitin 2023, teksa komunitetet u bashkuan për të adresuar çështjet urgjente. Ky artikull nxjerr në pah pesë iniciativat kryesore humanitare, duke shfaqur kontributet më të...

Lexo më shumë

Në çdo komunitet, vendosja në rend të parë e mbështetjes për personat me aftësi të kufizuara ka kuptim të thellë pasi që reflekton përkushtimin ndaj gjithëpërfshirjes dhe fuqizimit. Ky përkushtim shkon përtej detyrës morale; shërben si element thelbësor i një shoqërie të...

Lexo më shumë

25 nëntori u zgjodh si Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave në takimin e parë të feministeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve (Feminist Encuentro) të mbajtur në Bogota në 1981, në përkujtim të motrave Mirabel (Patria, Minerva dhe Maria Teresa) të...

Lexo më shumë

Dita Botërore e Fëmijëve festohet në mbarë botën çdo 20 nëntor që nga viti 1959, kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Deklaratën për të Drejtat e Fëmijëve dhe më pas, në të njëjtën datë, tridhjetë vjet më vonë, në vitin 1989, miratoi Konventën mbi të...

Lexo më shumë

Në tetë muajt e parë të vitit 2023, “Kosova Dhuron” ka regjistruar 430 raste të donacioneve për qëllime filantropike.

Lexo më shumë

Në tetë muajt e parë të vitit 2023, zbutja e varfërisë ishte një kauzë e mbështetur shpesh nga qytetarët dhe kompanitë në Kosovë.

Lexo më shumë

Nga fillimi i janarit deri në fund të gushtit 2023, të dhënat e Catalyst Balkan tregojnë se më shumë se 7.5 milionë euro janë dhuruar nga qytetarët dhe kompanitë në Kosovë për të mirën e përbashkët. Ashtu si në vitet e mëparshme, kujdesi shëndetësor ishte shpesh një temë e...

Lexo më shumë