Në vitin 2023, Kosova dëshmoi një rritje mbresëlënëse të donacioneve filantropike, duke arritur në 8,740,940.3 euro nga 793 donacione. Kjo shënoi një rritje të konsiderueshme nga 3,455,000 euro të dhuruara në vitin 2022. Në vijim është dhënë një vështrim më i përafërt i rolit të sektorit të biznesit në këtë kulturë të dhurimit në rritje.

Dhurimet korporative në vitin 2023: Pikat kryesore

Donacionet korporative në vitin 2023 arritën në 629,430 euro, që përfaqësojnë 7.2% të totalit të donacioneve. Sipas krahasimit, qytetarët kryesuan me donacione me 45.8% (4,000,069 euro), të pasuar nga donatorët e përzier me 27.9% (2,436,899 euro) dhe individët me 11.4% (996,854 euro).  Donatorët e tjerë kontribuuan me 4.6% (400,500 euro), ndërsa organizatat e shoqërisë civile përbënin 3.2% (277,187 euro).

Donacionet korporative në Kosovë u shpërndanë ndërmjet përfituesve të ndryshëm. Organizatat e shoqërisë civile morën shumicën, duke përbërë 62.2% të rasteve të donacioneve dhe 48.5% të vlerës monetare. Individët ose familjet ishin përfitues në 24.4% të rasteve, duke marrë 16.2% të shumës së dhuruar. Institucionet publike përbënin 5.6% të rasteve të dhurimit dhe morën 2.7% të vlerës monetare. Veçanërisht, institucionet e qeverisjes lokale dhe kombëtare, edhe pse kanë marrë vetë 4.4% të rasteve të donacioneve, u është ndarë një masë e konsiderueshme prej 31.8% të shumës totale të dhuruar.

Këto donacione u drejtuan për një sërë kauzash, duke reflektuar angazhimin e sektorit për të adresuar çështje të ndryshme sociale. Lehtësimi i varfërisë përbën 34.4% të rasteve të donacioneve, por vetëm 1.4% të shumës së dhuruar. Mbështetja për grupet e margjinalizuara ishte një fokus i rëndësishëm, duke përbërë 26.7% të rasteve dhe duke marrë 32.0% të fondeve. Shkaqe të tjera, duke përfshirë zhvillimin ekonomik, fatkeqësitë natyrore/menaxhimin e emergjencave, infrastrukturën publike dhe dhurimin sezonal, përfaqësonin 16.7% të rasteve dhe morën 31.8% të donacioneve. Shëndetësia është mbështetur në 12.2% të rasteve, me 21.5% të fondeve, ndërsa arsimi zë 10.0% të rasteve dhe 13.3% të shumës së dhuruar. Kjo ndarje e konsiderueshme e fondeve për grupet e margjinalizuara dhe kujdesin shëndetësor thekson një fokus strategjik në adresimin e nevojave kritike të komunitetit.

Shembuj të dhurimit
  •  Fuqizimi i komuniteteve: Përpjekjet filantropike të Bankës NLB në Kosovë

NLB Bank në Kosovë kontribuoi me 100,000 euro për të fuqizuar operacionet e gjashtë organizatave dhe institucioneve të shoqërisë civile. Këto subjekte kujdesen për sektorë të ndryshëm, duke përfshirë kujdesin për fëmijët, kujdesin për të moshuarit dhe mbështetjen për punonjësit. Përfituesit përfshinin Shoqatën ‘‘Ndihmë Fëmijëve me Kancer‘‘, Handikos në Podujevë, Autizmi Flet, Shtëpia e të Moshuarve në Prishtinë, SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë dhe Fondi për punonjësit e Bankës NLB.NLB Banka ndan 100,000€ donacion për bamirësi
Burimi i fotografisë: Faqja zyrtare e NLB Bank
  •  Kin+Carta Kosova: Kampionët e shëndetit të fëmijëve me donacion bujar për OJQ-të

“Kin+Carta Kosova” demonstroi përkushtimin e saj ndaj përgjegjësisë sociale duke dhuruar 40,000 euro për një fondacion privat në Prishtinë, i dedikuar për mbështetjen e fëmijëve me kancer. Ky kontribut bujar ishte pjesë e turneut në futboll "Tech for Tiny Fighters", që synon të ndihmojë fëmijët që luftojnë kancerin. Donacione të tilla theksojnë rolin kritik të firmave të teknologjisë në adresimin e sfidave të kujdesit shëndetësor dhe mbështetjen e popullatave të cenueshme.

  •  Fuqizimi i kujdesit shëndetësor: Donacion bujar i IPKO-s në Ditën Botërore të Kancerit

Në Ditën Ndërkombëtare të Kancerit, kompania e telekomunikacionit “IPKO”, ka dhuruar një donacion bujar për Klinikën Onkologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). Ata siguruan 400 pako esenciale për pacientët, të cilat përfshinin batanije, jastëkë, ngrohës për qafën, kufje, peshqirë, një çantë të vogël të ndihmës së parë dhe shumë gjëra tjera të nevojshme për trajtim. Gjithashtu, “IPKO” i ka dhuruar Departamentit të Hemato-Onkologjisë pesë shtretër kimioterapie, 100 proteza gjiri dhe 100 sytjena të nevojshme pas trajtimit të kancerit të gjirit, 38 paruke dhe shërbime interneti dhe televizioni digjital për tre vjet. Për Klinikën e Pediatrisë, IPKO ka dhuruar 150 palë çarçafë, 100 çarçafë, 70 jorgan, 100 jastëkë, një lavatriçe dhe një tharëse, të identifikuara si nevoja thelbësore për këtë klinikë. Së fundi, kompania i dhuroi Qendrës së Mjekësisë Familjare të Hanit të Elezit edhe një sistem të sofistikuar “Versana Essential”, një sistem ultratinguj i gjithanshëm dhe fleksibël, i cili e zbulon kancerin në fazat e hershme. Vlera totale e këtij donacioni arrin në 50,000 euro.

  • Partneritetet për ndryshim: Beiersdorf dhe Alexander Chapman Recruitment ndihmojnë SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë

“Beiersdorf” dhuroi 5,000 euro për SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë për të mbuluar shpenzimet e higjienës, duke demonstruar një përkushtim për të mbështetur organizatat e shoqërisë civile. Gjithashtu, “Alexander Chapman Recruitment” ka dhuruar një donacion të konsiderueshëm prej 50,000 euro për të njëjtën organizatë për mbështetje humanitare.

Këto donacione theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet bizneseve dhe organizatave të shoqërisë civile në mbështetjen e kauzave të përfitimit publik.

Konkluzioni

Në vitin 2023, filantropia korporative në Kosovë, edhe pse më pak e shpeshtë, luajti një rol vendimtar në adresimin e çështjeve kryesore sociale. Me 629,430 euro të dhuruara, kontributet e sektorit të biznesit ishin jetike në mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile, individëve, familjeve dhe institucioneve publike. Theksi në mbështetjen e grupeve të margjinalizuara, të kujdesit shëndetësor dhe institucioneve të qeverisjes vendore nënvizon potencialin e sektorit të korporatave për të nxitur ndryshime domethënëse sociale.

Inkurajimi i donacioneve më të shpeshta dhe më të mëdha korporative mund të përforcojë ndjeshëm ndikimin në të mirën e përbashkët, duke nxitur një të ardhme më të barabartë dhe të qëndrueshme për Kosovën.

Fotografia kryesore: Prishtina nga Arben Llapashtica
 

Ky artikull është bërë i mundur nga mbështetja bujare e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e Catalyst Balkans dhe nuk pasqyron domosdoshmërish pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Programi për Angazhim Qytetar në Kosovë është një iniciativë pesë vjeçare zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).