Blog | Giving Balkans

Blog

Mbulueshmëria mediatike e organizatave të shoqërisë civile (OShC) dhe aktiviteteve të tyre është e një rëndësie të madhe. Organizatat duhet t’i informojnë mediat dhe publikun e gjerë për punën e tyre dhe ta bëjnë misionin e tyre më të qasshëm, që nuk është gjithmonë e lehtë.

Megjithatë, jo gjithçka që bën një OShC është e rëndësishme për mediat dhe jo të gjitha mediat e mbulojnë punën e një OShC-je. Prandaj, në këtë blog të ri, ne do të diskutojmë se si mund të krijoni ose ta përmirësoni marrëdhënien e organizatës suaj me mediat dhe si të fitoni më shumë mbulim mediatik për veprimet dhe veprat tuaja të mira.

Lexo më shumë

E themeluar në mars të 2007-tës, shoqata “Down Syndrome Kosova” ka si mision promovimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave me sindromën Down në Kosovë dhe familjarëve të tyre.

Shoqata punon në ngritjen e dinjitetit të tyre, duke avokuar dhe lobuar për të drejtat dhe respektimin e këtyre të drejtave, për ngritjen e cilësisë së jetës dhe gjithëpërfshirjes së plotë në shoqëri.

Sebahate Beqiri, drejtoreshë ekzekutive, rrëfeu se si erdhi deri te themelimi i shoqatës “Down Syndrome Kosova”, misionin, aktivitetet dhe funksionimin në përgjithësi.

Lexo më shumë