Tips and best practices | Giving Balkans

Blog

Mbulueshmëria mediatike e organizatave të shoqërisë civile (OShC) dhe aktiviteteve të tyre është e një rëndësie të madhe. Organizatat duhet t’i informojnë mediat dhe publikun e gjerë për punën e tyre dhe ta bëjnë misionin e tyre më të qasshëm, që nuk është gjithmonë e lehtë.

Megjithatë, jo gjithçka që bën një OShC është e rëndësishme për mediat dhe jo të gjitha mediat e mbulojnë punën e një OShC-je. Prandaj, në këtë blog të ri, ne do të diskutojmë se si mund të krijoni ose ta përmirësoni marrëdhënien e organizatës suaj me mediat dhe si të fitoni më shumë mbulim mediatik për veprimet dhe veprat tuaja të mira.

Lexo më shumë