Innovation and philanthropy | Giving Balkans

Blog

Në një botë ku inovacioni është kyç për të çliruar (shfrytëzuar) potencialin e plotë të gjeneratës së ardhshme, paramendoni nëse çdo fëmijë do të kishte njohuritë dhe mjetet për të shkëlqyer përmes të mësuarit praktik. Ky artikull thellohet në historinë e Kosova Makers League (KML), e cila është një platformë arsimore joformale, si dhe në misionin e saj për ta transformuar arsimin në Kosovë përmes një iniciative inovative. Ndër programet kryesore të saj është gara më e madhe e robotikës në Kosovë, ku marrin pjesë fëmijët e moshës 6 deri në 15 vjeç nga shkollat fillore dhe institucionet e tjera arsimore. Rrjedhimisht, ambicia kryesore e KML-së është t'i sigurojë çdo fëmije në Kosovë qasje në arsimimin e robotikës përmes fushatës "Një robot për çdo fëmijë".

Lexo më shumë