The state of philanthropy | Giving Balkans

Blog

Prilli, muaji që mban Ditën e Veprave të Mira, një ditë globale vjetore e cila festohet që nga viti 2007, shërben si një përkujtues i fuqishëm i ndikimit që individët dhe organizatat mund të sjellin nëpërmjet veprave të mirësisë. Në Kosovë, fryma e bujarisë lulëzon me organizatat jofitimprurëse vendore, diasporën dhe donatorët tjerë bujarë, me një punë të palodhshme për të përmirësuar aspekte të ndryshme të komuniteteve tona.

Lexo më shumë