Community development | Giving Balkans

Filantropia në lajme

Në Kosovë, rrugëtimi drejt barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave është karakterizuar me sfida dhe arritje. Pavarësisht nga iniciativat e ndryshme, ka ende nevojë për të bërë më shumë, si dhe mbështetja duhet të rritet nga viti në vit. Prandaj, ky artikull synon të theksojë...

Lexo më shumë

Në një botë që përballet me sfida të shumta, Kosova dëshmoi një rritje frymëzuese të dhembshurisë në vitin 2023, teksa komunitetet u bashkuan për të adresuar çështjet urgjente. Ky artikull nxjerr në pah pesë iniciativat kryesore humanitare, duke shfaqur kontributet më të...

Lexo më shumë

25 nëntori u zgjodh si Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave në takimin e parë të feministeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve (Feminist Encuentro) të mbajtur në Bogota në 1981, në përkujtim të motrave Mirabel (Patria, Minerva dhe Maria Teresa) të...

Lexo më shumë

Dita Botërore e Fëmijëve festohet në mbarë botën çdo 20 nëntor që nga viti 1959, kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Deklaratën për të Drejtat e Fëmijëve dhe më pas, në të njëjtën datë, tridhjetë vjet më vonë, në vitin 1989, miratoi Konventën mbi të...

Lexo më shumë

Në tetë muajt e parë të vitit 2023, “Kosova Dhuron” ka regjistruar 430 raste të donacioneve për qëllime filantropike.

Lexo më shumë

Veprimet filantropike të komuniteteve minoritare në Kosovë i tejkalojnë kufijtë, duke demonstruar fuqinë e bashkëndjesisë dhe unitetit në nxitjen e ndryshimeve shoqërore.

Lexo më shumë

Individët kanë qenë donatorët më të shquar në Kosovë që kur filloi gjurmimi i filantropisë në Kosovë. Vetëm në periudhën 2020-2022, ata dhuruan më shumë se 2,3 milionë euro për të mirën e përbashkët përmes 912 rasteve unike të dhurimit

Lexo më shumë

Donacionet me efekte afatgjata janë një forcë e fuqishme për krijimin e ndryshimeve të qëndrueshme dhe adresimin e shkaqeve rrënjësore të çështjeve sociale.

Lexo më shumë

Ekziston një dallim midis efekteve afatshkurtra dhe afatgjata të dhënies.

Lexo më shumë

Arsimi është aspekt themelor i progresit të një shoqërie. Në Kosovë donatorët kanë shumë mundësi për të dhënë dhe mbështetur nisma arsimore.

Lexo më shumë