Community development | Giving Balkans

Vesti o davanjima

Korporativne donacije već su ključni deo poslovne strategije kompanija iz najrazličitijih industrija.

Saznaj više

Svake godine od 25. novembra do 10. decembra, u svetu se obeležava globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama". Ova inicijativa je pokrenuta s ciljem podizanja svesti, inspirisanja na akciju i promovisanja dijaloga o rodno zasnovanom nasilju....

Saznaj više

Tema volonterizma na Zapadnom Balkanu donosi sa sobom niz tema koje ukazuju na širinu i dubinu ovog fenomena. Ovaj tekst obuhvata priče o korporativnom volonterizmu, očuvanju prirodne baštine, podršci deci sa smetnjama u razvoju, humanitarnim akcijama i ekološkoj svesti. Kroz...

Saznaj više

Za nama je Zlatni septembar, mesec posvećen borbi protiv dečijeg raka i pružanju podrške mališanima koji je svakodnevno vode, a pred nama Ružičasti oktobar, Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke, koji se obeležava sa ciljem podizanja svesti o značaju...

Saznaj više

Društveno odgovorne kompanije i ove jeseni kroz različite akcije podržavaju svoje zajednice i doprinose rešavanju važnih društvenih pitanja.

Saznaj više

Kompanije u regionu i ovog leta svojim društveno odgovornim akcijama donose pozitivne promene u svoje zajednice.

Saznaj više

Širom regiona pojedinci i pojedinke na različite načine doprinose opštem dobru u svojim zajednicama i pomažu onima kojima su potrebni različiti vidovi podrške.

Saznaj više

Korporativna društvena odgovornost je jedan od faktora koji definiše uspeh i integritet kompanija. Između ostalog, to podrazumeva da održivost, etičko poslovanje i pozitivan društveni uticaj ne budu samo puka retorika, već sastavni deo poslovnih praksi....

Saznaj više

U današnjem svetu je važno da pridajemo pažnju najosetljivijoj grupi našeg društva — deci. Upravo iz tog razloga, nedavne humanitarne akcije u regionu usmerene su ka različitim aspektima dečjeg razvoja: obrazovanju, lečenju, kulturi, pa čak i maturskim proslavama, koje...

Saznaj više

Mentalno zdravlje postaje sve važnija društvena tema, dok je proteklih nedelja naglašena potreba za podizanjem svesti, edukacijom i podrškom u vezi sa tim pitanjem. Zbog toga, želimo da podstaknemo razgovore o mentalnom zdravlju i pružanju informacija koje mogu da oblikuju...

Saznaj više