Community development | Page 4 | Giving Balkans

Vesti o davanjima

Kompanije, organizacije, građani i pojedinci često kroz različite akcije podržavaju svoje najmlađe sugrađane i sugrađanke i pomažu da deca širom Zapadnog Balkana dobiju priliku za zdravo, srećno, ispunjeno i bezbrižno detinjstvo. 

Saznaj više

Da filantropija ne poznaje starosne, prostorne ni bilo koje druge granice pokazuju dobra dela pojedinaca i individualna davanja, kojima dobročinitelji i dobročiniteljke svakoga dana svoje zajednice čine boljim.

Saznaj više

O podršci obrazovanju čini se da se najčešće govori pred polazak u školu, ali ova tema je ipak podržana tokom cele godine. 

Saznaj više

Različiti akteri u filantropskoj zajednici često se udružuju u zajedničkim dobrotvornim akcijama kako bi odgovorili na neku potrebu u svojoj zajednici ili u nju doneli različite pozitivne promene. 

Saznaj više

Poslovanje u skladu sa principima društvene odgovornosti kompaniji omogućava održivost, odnosno, mogućnost da se dugoročno razvija doprinoseći društvu, zaključila je Milica Mišković, programska menadžerka Foruma za odgovorno poslovanje u članku nedavno objavljenom za...

Saznaj više

Međunarodni dan dobrih dela (#GoodDeedsDay) obeležava se širom sveta, svakog 3. aprila, od 2007. godine, sa ciljem podsticanja pojedinaca da čine dobra dela i unose pozitivne promene u svojim...

Saznaj više

Doniranje ciljevima do kojih vam je stalo ne samo da koristi društvu, već može biti i velika nagrada za dobročinitelje. Pružanjem podrške dobrotvornim akcijama u koje verujete nesumnjivo će ostvariti pozitivan efekat, jer pomaganje drugima je osnažujuće i čini da se osećate...

Saznaj više

Globalna kampanja „16 dana aktivizma“ svake godine počinje Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra i završava se Međunarodnim danom ljudskih prava 10. decembra.

Ovu međunarodnu kampanju protiv rodno zasnovanog nasilja godišnje...

Saznaj više

Danas pričamo o pojedincima, malim organizacijama i kreativnim akcijama koje pokazuju kako je svako dobro delo vredno da se o njemu govori, čak iako je cilj usmeren na, recimo, samo jednog uličnog mačka iz Sarajeva.

Nastavi da čitaš i saznaj detalje...

Saznaj više

Regionalne kompanije tokom prethodnih godina kontinuirano pokazuju društvenu odgovornost svojim strateškim potezima sa ciljem brige o zajednici. Odgovorne kompanije svojim poslovanjem pozitivno utiču na društvo i životnu sredinu, a u sopstvenu praksu uključuju pitanja kao što...

Saznaj više