Healthcare | Giving Balkans

Vesti o davanjima

Gotovo cela 2020. godina bila je u znaku davanja za podršku borbi protiv posledica COVID-19, za šta je najveći broj donacija i bio namenjen.

Saznaj više

Borba protiv štetnih posledica COVID-19 je najzastupljenija tema u celom regionu, kada su filantropija i donacije u pitanju.

Saznaj više

U prethodnim mesecima najveći broj donacija u celom regionu bio je namenjen podršci zajednicama u borbi protiv posledica COVID-19. Taj trend se nastavlja, pa su i u prethodnim danima građani, kompanije i neprofitne organizacija najviše bili posvećeni akcijama za borbu protiv...

Saznaj više

Kompanije i organizacije širom regiona nastavljaju da pokazuju solidarnost sa svojim zajednicama i doniraju za podršku u borbi protiv posledica korona virusa.

Saznaj više

Kompanije, organizacije i građani nastavljaju da pokazuju solidarnost sa svojim zajednicama i doniraju za borbu protiv COVID-19.

Saznaj više

Donacije, dobrotvorne akcije i volontiranje, samo su neki od načina na koje građani, kompanije i neprofitne organizacije pružaju podršku svojim zajednicama u borbi protiv posledica korona virusa.

Saznaj više

Podrška za borbu protiv štetnih posledica COVID-19 pandemije i dalje je potrebna, širom regiona, naročito kada su u pitanju oni koji su u ovom trenutku najugroženiji.

Saznaj više

Građani, kompanije i neprofitne organizacije u regonu nastavljaju da doniraju za podršku borbi protiv posledica korona virusa u regionu.

Saznaj više

Nedelja iza nas još jednom je obeležena dobrim delima usmerenim na borbu protiv korona virusa. Prema našim podacima, u regionu Zapadnog Balkana je od...

Saznaj više