Animal welfare | Giving Balkans

Vesti o davanjima

Svaka treća subota u avgustu, širom sveta se obeležava kao Međunarodni dan napuštenih žvotinja. Ovaj dan je posvećen svim životinjama koje žive na ulici i izložene su nedostatku hrane, vode, ali i različitim bolestima, mučenju i zlostavljanju.

Saznaj više

Ljubinka Vivčar za sobom je ostavila izuzetan legat, jer je svojim testamentom zaveštala imovinu Organizaciji za poštovanje i brigu o životinjama - ORCA.

Saznaj više