Animal welfare | Giving Balkans

Vesti o davanjima

Jedan od najpoznatijih mirotvoraca u svetu, čuveni Mahatma Gandi iza sebe je ostavio popularnu misao: „O veličini jedne nacije i njenom moralnom napretku...

Saznaj više

U moru filantropskih akcija i davanja za opšte dobro ovoga puta pažnju su nam privkukle one za dobrobit životinja. 

Saznaj više

Efikasna primena akcija za dobrobit životinja zahteva povećanu svest, poboljšanu komunikaciju i saradnju organizacija civilnog društva, odgovornih kompanija, volontera, pa i pojedinaca-ljubitelja životinja koji žele da im omoguće što kvalitetniji život....

Saznaj više

Svaka treća subota u avgustu, širom sveta se obeležava kao Međunarodni dan napuštenih žvotinja. Ovaj dan je posvećen svim životinjama koje žive na ulici i izložene su nedostatku hrane, vode, ali i različitim bolestima, mučenju i zlostavljanju.

Saznaj više

Ljubinka Vivčar za sobom je ostavila izuzetan legat, jer je svojim testamentom zaveštala imovinu Organizaciji za poštovanje i brigu o životinjama - ORCA.

Saznaj više