Srbija daruje 2022 | Giving Balkans

Srbija daruje 2022

Srbija daruje 2022: Izveštaj o dobročinstvu

Divider text here
Catalyst Balkans prati filantropske aktivnosti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu od 2013. godine i redovno objavljuje godišnje izveštaje o filantropiji. Kroz ovaj izveštaj, moći ćete da otkrijete filantropiju u Srbiji tokom 2022. godine i kako su građani, organizacije i kompanije podržavali opšte dobro.
U kontekstu globalnih filantropskih trendova, 2022. godina, treća godina pandemije Covid-19, imala je poseban značaj zbog postojeće globalne krize. Istovremeno, izbijanje ukrajinskog rata istaklo je potrebu za hitnim delovanjem. Posledice Covid-19 nastavile su da utiču na donatorske zajednice širom sveta, ograničavajući njihove kapacitete u jeku ekonomske nestabilnosti, kako je istaknuto u nalazima “Global Philanthropy Indices” i izveštaju “Charity Landscape 2022”. Tehnološke promene i veštačka inteligencija preoblikovale su obrasce davanja, predstavljajući nove izazove za prikupljanje sredstava. Situacija koja se razvija zahteva neprekidnu pažnju donatora, podstičući organizacije da prihvate inovativna tehnološka rešenja kako bi negovali odnose i obezbedili podršku za svoj rad.

UKUPNA ZABELEŽENA DAVANJA

33,3 miliona €

Zabeležena donirana suma

4.557

Dobrotvornih akcija

5,0 €

Donirana suma po glavi stanovnika

Trend filantropskog davanja u Srbiji pokazivao je pozitivnu putanju sve do 2020. godine kada je dostigao vrhunac zbog povećane potrebe za pomoći tokom krize Covid-19. Međutim, 2021. godine primećen je pad filantropskih aktivnosti kako je kriza prolazila.
Tokom 2022. godine inflacija od 15,1% u Srbiji rezultirala je smanjenjem kupovne moći za ekonomski ugrožene pojedince, otežavajući im nabavku osnovnih potreba poput hrane, stanovanja i zdravstvene zaštite. To je povećalo potražnju za podrškom i pomoći. Dodatno, inflacija je možda ograničila resurse dostupne javnosti za filantropske akcije.
 
Prema bazi podataka Giving Balkans, tokom 2022. godine ukupno je donirano 33,3 miliona evra kroz 4.557 jedinstvenih dobrotvornih akcija. Donirani iznos po stanovniku iznosio je 5 evra. Važno je napomenuti da je informacija o iznosu donacije bila dostupna za 37,6% zabeleženih akcija.


TREND DAVANJA

U poređenju sa 2021. godinom, donirani iznos u 2022. godini smanjen je za 21,8%, uprkos povećanju ukupnog broja dobrotvornih akcija. Ovaj pad može se pripisati smanjenju broja većih donacija koje su imale značajan uticaj na ukupan iznos u 2021. godini. Na primer, od svih zabeleženih akcija koje imaju dostupne podatke o vrednosti, samo 3% bili su slučajevi sa vrednošću većom od 5.000 evra, dok je u 2021. godini ovaj procenat značajno veći (21%). Značajan deo zabeleženog iznosa prikupljen je od strane Fondacije Budi human (18,6 miliona evra). Međutim, ovaj iznos je manji u poređenju sa 2021. godinom (24,3 miliona evra).


OBLASTI


Zdravstvo je ostalo najčešća oblast davanja u 2022. godini, čineći 34,3% svih donacija. Došlo je do povećanja podrške marginalizovanim grupama u poređenju sa prethodnom godinom, sa porastom procenta sa 17% u 2021. na 21,8% u 2022. Ostale ključne oblasti uključuju smanjenje siromaštva (12,4% svih dobrotvornih akcija) i obrazovanje (10,9%). Što se tiče manje podržanih oblasti, istaklo se sezonsko davanje, čineći 8,3% svih dobrotvornih akcija. Slično prethodnoj godini, donacije za zdravstvo uglavnom su imale za cilj lečenje. Za podršku marginalizovanim grupama i smanjenje siromaštva, fokus je bio pretežno na humanitarnoj pomoći.
Saznajte više


DONATORI


Oko polovine svih dobrotvornih akcija potiče od privatnih entiteta (građana putem masovnog davanja i pojedinaca), što se slaže sa prošlogodišnjim trendom. Masovno davanje činilo je najveći udeo sa 36,5% svih dobrotvornih akcija. Drugi najčešći tip donatora bio je poslovni sektor (25,6% dobrotvornih akcija), zatim mešoviti i drugi donatori (15,1%), pojedinci (14,4%) i neprofitne organizacije (8,4%). U poređenju sa 2021. godinom, masovno davanje se povećalo, dok se udeo poslovnog sektora smanjio. Dodatno, donatori iz dijaspore, koji obuhvataju sve tipove donatora, činili su 13,2% svih donacija u 2022. godini.
SAZNAJTE VIŠE


PRIMAOCI


Neprofitne organizacije nastavile su da budu glavni primaoci filantropskog davanja u Srbiji, sa još većim procentom u 2022. u poređenju sa prethodnom godinom. U 2022. godini, neprofitne organizacije činile su 45,2% svih dobrotvornih akcija, dok su u 2021. godini činile 42%. S druge strane, zabeležena filantropska aktivnost prema državi (institucijama i vlastima) je smanjena. Institucije su činile udeo od 17,6% svih dobrotvornih akcija, dok su vlasti činile udeo od samo 2,9%. Približno jedna trećina svih zabeleženih dobrotvornih akcija u Srbiji bila je usmerena ka pojedincima i porodicama u potrebi.
SAZNAJTE VIŠE


KRAJNJI KORISNICI


Osobe sa zdravstvenim problemima su bila najaktivnije podržana grupa korisnika, sa 20,3% svih dobrotvornih akcija i 58,5% ukupnog doniranog iznosa. Ostali ključni korisnici imali su nešto manji procenat. Donacije namenjene stanovništvu lokalnih zajednica činile su 18,4% svih dobrotvornih akcija, zatim osobe sa invaliditetom (18%) i ekonomski ugroženi građani/ke (17,2%). Najveća promena u strukturi korisnika u poređenju sa 2021. godinom bila je smanjenje udela dobrotvornih akcija namenjenih lokalnim zajednicama (od 23,2% u 2021. na 18,4% u 2022. godini). Ovaj pad može se pripisati većem procentu donacija namenjenih osobama sa zdravstvenim problemima i ekonomski ugroženim građanama/ka.
SAZNAJTE VIŠE


NAMERAVANI EFEKTI DAVANJA


Catalyst Balkans takođe kategorizuje davanje na osnovu nameravanih efekata: podrška kratkoročnim humanitarnim potrebama ili adresiranje strateških potreba koje imaju dugoročan uticaj. U tom smislu, 2022. godine su donacije sa kratkoročnim efektima bile najčešći oblik donacija u Srbiji. Ovo predstavlja nastavak trenda iz prethodnih godina. Donacije sa nameravanim kratkoročnim efektima činile su 61,6% dobrotvornih akcija, dok su donacije sa nameravanim dugoročnim efektima imale udeo od oko jedne četvrtine svih dobrotvornih akcija u 2022. godini. U poređenju sa 2021. godinom primećen je pad u kratkoročnom davanju.
SAZNAJTE VIŠE

Da biste saznali više o našoj metodologiji, molimo vas da pročitate ovaj članak.

Istraživanje Srbija daruje 2022: Izveštaj o dobročinstvu realizuje Catalyst Balkans uz podršku Fondacije Charles Stewart Mott i Fonda braće Rokfeler. Mišljenja izneta u izveštaju ne odražavaju mišljenja donatora.

Vesti o davanjima

Pogledajte naš dnevni izbor najinspirativnijih vesti o davanjima na Zapadnom Balkanu.

Blog

Pročitajte naše nedeljne savete, uspešne priče i najbolje prakse za neprofitni sektor.

Intervjui

Pročitajte naše nedeljne savete, uspešne priče i najbolje prakse za neprofitni sektor.