Crossborder Philanthropy | Giving Balkans

Vesti o davanjima

U prošloj godini, u Giving Balkans bazi podataka registrovali smo skoro 800.000 EUR donacija iz dijaspore ka Srbiji. Uz to, Fondacija Ana i Vlade Divac, nedavno je objavila i rezultate istraživanja javnog mnjenja o davanjima iz dijaspore. Podatke imamo, ali koje priče...

Saznaj više

U petak, 26. oktobra, u okviru Festivala filantropije predstavljeno je istraživanja o davanjima iz dijaspore za opšte dobro, uz diskusiju u okviru okruglog stola. U istraživanju su učestvovali pripadnici dijaspore iz 83 zemlje, a rezultati uključuju stavove opšte...

Saznaj više