Region | Page 2 | Giving Balkans

Filantropia në lajme

Gjatë gjithë vitit të kaluar, ne kemi treguar se çfarë do të thotë fuqia e solidaritetit dhe unitetit.

Read More

KOVID-19 është ende një nga temat mbizotëruese për sa i përket dhurimeve për të mirën e shoqërisë.

Read More

Gjatë vitit të kaluar, lufta kundër KOVID-19 ka qenë tema më e spikatur sa i përket filantropisë dhe donacioneve.

Read More

Që nga fillimi i krizës KOVID-19 deri më 31 janar 2021, qytetarët, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse në Ballkanin Perëndimor dhuruan gjithsej 67,361,175 EURO për luftën kundër efekteve negative të KOVID-19.

Read More

Lufta kundër KOVID-19 vazhdon, me aktorë të ndryshëm në komunitetet filantropike në të gjithë rajonin që e mbështesin atë në mënyra të shumta.

Read More

Në ditët e mëparshme, kompanitë, organizatat jofitimprurëse dhe qytetarët kanë organizuar një numër nismash për mbështetjen e grupeve më të rrezikuara në komunitetet e tyre.

Read More

Mbështetja në luftën kundër efekteve negative të KOVID-19 ka vazhduar në të gjithë rajonin. Në tekstin e sotëm, do të mësoni rreth dhurimeve të janarit për luftën kundër KOVID-19.

Read More

Pothuajse gjatë gjithë vitit 2020, lufta kundër efekteve të COVID-19 ka qenë ngjarja që mori numrin më të madh të donacioneve.

Read More