Filantropia në lajme | Page 3 | Giving Balkans

Filantropia në lajme

Garat humanitare dhe maratonat, si dhe llojet e tjera të aktiviteteve sportive janë një nga mënyrat e shpeshta për të mbledhur fonde për qëllime të ndryshme të mira dhe mundësi për të bërë diçka të mirë dhe të shëndetshme për veten tuaj dhe të bukur e të vlefshme për komunitetin tuaj.

Lexo më shumë

Në detin e aksioneve filantropike dhe dhurimit për të mirën e përbashkët, këtë herë vëmendjen tonë e tërhoqën ato për mirëqenien e kafshëve.

Lexo më shumë

Të bërit biznes duke ndjekur parimet e përgjegjësisë sociale i mundëson kompanisë të jetë e qëndrueshme, d.m.th., mundësinë për t'u zhvilluar në afat të gjatë duke kontribuar në shoqëri, përfundoi Milica Mishkoviq, drejtore e programit të Forumit për Biznes të...

Lexo më shumë

Kompanitë, organizatat, qytetarët dhe individët shpesh mbështesin qytetarët e tyre më të vegjël përmes aktiviteteve të ndryshme dhe ndihmojnë fëmijët në të gjithë Ballkanin Perëndimor që të kenë një mundësi  për një fëmijëri të shëndetshme, të lumtur, të përmbushur dhe pa brenga.

Lexo më shumë

Filantropia nuk njeh moshë, hapësirë apo ndonjë kufi tjetër. Këtë e tregojnë çdo ditë veprat e mira të individëve dhe donacionet individuale, me të cilat bamirësit e bëjnë komunitetin e tyre më të mirë.

Lexo më shumë

Mbështetja për arsimin diskutohet më shpesh para fillimit të shkollës, por kjo temë vayhdon të mbështetet gjatë gjithë vitit.

Lexo më shumë

Aktorë të ndryshëm në komunitetin filantropik shpesh bashkohen në aksione të përbashkëta bamirëse për t'iu përgjigjur një nevoje në komunitetin e tyre ose për të sjellë ndryshime të shumta pozitive në të.

Lexo më shumë

Donacionet për të mbështetur sistemin shëndetësor janë një temë e zakonshme për kontributet bamirëse në Ballkanin Perëndimor.  

Lexo më shumë