A e dini se 19 gushti është Dita Botërore Humanitare, e cila festohet në mbarë botën?

Kjo ditë u dedikohet të gjithë punëtorëve humanitarë të cilët në të gjithë botën ndihmojnë të rrezikuarit, duke ofruar ndihmë dhe mbështetje aty ku është e nevojshme, shpesh duke rrezikuar edhe jetën e tyre. U krijua në vitin 2008 në kujtim të 19 gushtit, kur u krye një sulm me bombë në selinë e Kombeve të Bashkuara në Bagdad, në të cilin u vranë 22 punëtorë humanitarë.

Sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 274 milionë njerëz në mbarë botën kanë nevojë për ndihmë dhe mbrojtje humanitare.

Ne nuk mund të jemi të gjithë punonjës humanitarë, të marrim pjesë në misione humanitare ose të punojmë në profesione ndihmëse. Ne mund t'i mbështesim ata që ndihmojnë të tjerët çdo ditë dhe përmirësojnë jetën e tyre - qofshin ato organizata të përkushtuara ndaj punës humanitare në kuptimin më të ngushtë dhe që veprojnë në situata lufte ose fatkeqësish natyrore ose ato që ofrojnë forma të ndryshme mbështetjeje aty ku është e nevojshme.

Ne e shfrytëzojmë rastin sot për t'ju kujtuar aksionet dhe organizatat që mund t'i mbështesni në përpjekjet e tyre për të ndihmuar të rrezikuarit, për ta bërë komunitetin e tyre një vend më të mirë për të jetuar dhe për të qenë aty për ata që kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje.

SOS Fshati i Fëmijëve Serbi

SOS Fshati i Fëmijëve Serbi është pjesë e Organizatës Ndërkombëtare SOS Fshatrat e Fëmijëve, e cila ndihmon më shumë se një milion fëmijë dhe familje më të rrezikuara në 136 shtete.

Serbi, organizata ka funksionuar që nga viti 2004 përmes kujdesit për fëmijët pa përkujdesje prindërore në SOS Fshatin e Fëmijëve në Kraljevo, Qendrave për Mbështetjen e Familjes në disa qytete në mbarë Serbinë, Programet Mbështetëse për familjet kujdestare dhe Programi për Mbështetjen e Punësimit të të Rinjve në Beograd. Ata veprojnë edhe në situata urgjente sa herë që ka nevojë, gjë që është demonstruar në praktikë përmes programeve të ndihmës emergjente pas tërmetit në Kraljevë, përmbytjeve në Obrenovc dhe Lazarevac dhe ndihmës për refugjatët në tranzit nëpër Serbi.

Ju mund t'i mbështesni ato në disa mënyra:

ADRA Serbi

ADRA është një organizatë humanitare dhe zhvillimore e Kishës së Krishterë Adventiste që punon në territorin e Serbisë që nga viti 1990. Nëpërmjet aksioneve në raste urgjente, fuqizimit ekonomik dhe mbështetjes psiko-sociale për grupet më të rrezikuara, ADRA punon çdo ditë për të ofruar ndihmë dhe mbështetje për kategoritë më të rrezikuara të popullsisë.

Si në nivel lokal ashtu edhe në nivel global, ata kishin një mekanizëm të integruar reagimi ndaj emergjencave. Ajo u demonstrua përmes programeve mbështetëse pas përmbytjes në Paraqin, duke ndihmuar refugjatët në tranzit nëpër Serbi gjatë krizës së refugjatëve në 2015, 2016 dhe 2017 dhe mbështetjen e refugjatëve nga Ukraina, të cilat ata e siguruan që në fillim në bashkëpunim me Adra në Poloni, Hungari. Sllovaki, Moldavi dhe Rumani si dhe në Ukrainë.

Ju mund të mbështesni përpjekjet e Adra për të ndihmuar refugjatët nga Ukraina duke dhuruar në këtë link, ndërsa mund të kontribuoni në programe dhe aktivitete të tjera këtu.

 

Shoqata "Svetionik"

Që nga viti 2006, shoqata “Svetionik” ka punuar për të inicuar ndryshime pozitive në Novi Pazar dhe në tërë Sanxhakun. Nëpërmjet aktiviteteve të saj, shoqata ndihmon individët dhe familjet me status të rrezikuar social, organizon aksione humanitare, ofron bursa për studentë të talentuar dhe punon në edukimin e të rinjve dhe zhvillimin e kulturës në komunitet.

Ju mund t'i mbështesni përpjekjet e tyre për të ndryshuar komunitetin e tyre për mirë dhe për të ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë në këtë link.

Forumi Ndërkombëtar i Solidaritetit Emmaus

Forumi Ndërkombëtar i Solidaritetit Emmaus ekziston për 23 vjet. Me 260 punonjës, mbi 50 vullnetarë dhe më shumë se 20 projekte të përhershme, ato janë një nga organizatat humanitare më të mëdha dhe më aktive në Bosnjë dhe Hercegovinë. Programet e tyre përfshijnë mirëmbajtjen e qendrave të pritjes për të pastrehët, qendrat ditore për fëmijët, ndihmën në shtëpi për të moshuarit, sigurimin e shujtave ditore për të rrezikuarit dhe mbështetjen për refugjatët dhe migrantët që banojnë në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Përveç një gamë të gjerë përfituesish në këtë vend, organizata është një nga të paktat që ka shtrirë aktivitetet e saj humanitare përtej kufijve të Bosnjë-Hercegovinës, duke ofruar kështu ndihmë për njerëzit në Siri dhe bursa për disa vite për fëmijët në Burkina Faso në Afrikë.

Ju mund të mbështesni misionin humanitar të MFS Emmaus me një donacion të njëhershëm ose duke u bërë mik i organizatës.

SOLIDARNA - fondacioni për të drejtat e njeriut dhe solidaritetin

SOLIDARNA - fondacioni për të drejtat e njeriut dhe solidaritetin ka punuar për më shumë se pesë vjet për të forcuar autonominë dhe solidaritetin e veprimit civil, për të zvogëluar pabarazinë dhe për të zgjeruar fushën e të drejtave dhe lirive në të gjitha sferat e shoqërisë kroate.

Ky fondacion mbështet komunitetin përmes programeve dhe projekteve të tij dhe ndërton marrëdhënie të bazuara në besim dhe bashkëpunim.

Ata kanë treguar vazhdimisht veprim efektiv në kriza, si pas tërmetit në Zagreb dhe gjatë krizës së refugjatëve, në bashkëpunim me Shoqatën Are You Serious.

Ata aktualisht janë të angazhuar në ofrimin e mbështetjes për refugjatët nga Ukraina, të cilët ju mund t'i mbështesni duke dhuruar në linkun. Aktivitetet e tjera të fondacionit SOLIDARNA mund t'i mbështesni këtu.

Kryqi i Kuq i Kosovës

Kryqi i Kuq i Kosovës është aktiv që nga viti 1945. Duke ndjekur parimet e Organizatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq, ai punon për të ofruar ndihmë dhe mbështetje për më të rrezikuarit dhe sjell ndryshime pozitive në komunitetin e tij.

Ju mund të kontribuoni në punën e kësaj organizate me donacione ose punë vullnetare, dhe informacione të hollësishme për punën e organizatës mund të gjeni këtu dhe këtu.

Fondacioni Fundjavë Ndryshe

Fondacioni Fundjavë Ndryshe është një nga organizatat më të njohura në Shqipëri, i dedikuar në luftën kundër varfërisë dhe mbështetjes për familjet më të rrezikuara nga pikëpamja sociale dhe ekonomike.

Domethënë, mijëra familje në Shqipëri nuk përmbushin standardin minimal të jetesës sepse varfëria ekstreme prek pothuajse të gjithë vendin. Çdo fundjavë, fondacioni Fundjavë Ndryshe organizon aktivitete të ndryshme bamirësie në të cilat vullnetarë dhe punonjës shpërndajnë ndihma ushqimore, veshje dhe gjëra të nevojshme për familjet në nevojë në të gjithë vendin. Ky fondacion ndihmoi mijëra familje, fëmijë dhe të moshuar në varfëri ekstreme gjatë këtyre aktiviteteve. Veprimet e tyre zakonisht përfshijnë dhurimin e pakove me ushqime, veshmbathje, ilaçe dhe ndonjëherë dhurimin e shtëpive për familjet në varfëri ekstreme.

Ju mund të mbështesni misionin e tyre humanitar duke dhuruar në linkun.

 

Fondacioni Firdeus

Fondacioni Firdeus është një tjetër organizatë që punon për uljen e varfërisë, mbështetjen shëndetësore, arsimin dhe punësimin në Shqipëri. Shumë donatorë nga komuniteti shqiptar në mbarë botën mbështesin aktivitetet e tyre, d.m.th., trajtimin e të sëmurëve dhe mbështetjen e njerëzve që jetojnë në varfëri ekstreme. Ata kanë edhe emisionin e tyre televiziv Shqiptarët për shqiptarët, përmes të cilit mbledhin donacione për personat në nevojë ekonomike, ata me probleme shëndetësore dhe fëmijët pa përkujdesje prindërore. Përveç dërgimit të rregullt të pakove ushqimore për familjet në Shqipëri, ata furnizojnë me ushqim edhe shumë kuzhina publike dhe shtëpi për të moshuarit në Shqipëri.

Ju mund të kontribuoni në punën e kësaj organizate duke bërë një donacion online në linkun.

SOS Fshati i Fëmijëve Shqipëri

Shqipëria është një tjetër vend ku operon organizata SOS Fshatrat e Fëmijëve. Ata janë aktivë atje që nga viti 1995 dhe janë të fokusuar në kujdesin për fëmijët pa prindër, mbështetjen e punësimit të të rinjve nga kategoritë më të pa favorizuara, fuqizimin e familjeve në rrezik dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

Ju mund t'i mbështesni ata si person fizik ose juridik dhe për informacion të detajuar rreth punës së SOS Fshatrave të Fëmijëve  në Shqipëri, vizitoni këtë dhe këtë link.

Shoqata "Gratë e Tivarit"

Që nga themelimi i saj, shoqata “Gratë e Tivarit” ka qenë e përkushtuar për të ndihmuar grupet më të rrezikuara në Tivar. Çdo ditë ata përgatisin ushqime në Kuzhinën Kombëtare për 250 përfitues, 70 prej të cilëve fëmijë.

Disa nga veprat e mira të shoqatës që u shënuan vitin 2020 janë:

  • Aktivitetet në Kuzhinën Kombëtare,
  • Blerja e një apartamenti për familjen Marinkoviq,
  • Renovimi i banesave të disa familjeve në territorin e Tivarit,
  • Ndihmë financiare për trajtimin e disa bashkëqytetarëve,
  • Punë vullnetare mbi tetë orë në ditë.

Falë këtyre aktiviteteve, shumë persona të rrezikuar morën ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme dhe çmimin Iskra "Gratë e Tivarit'' - si mirënjohje e veçantë për kontributin qytetar në të mirën e përbashkët.

Ju mund të mbështesni aktivitetet e tyre të përditshme duke dhuruar në llogarinë 565-3443-40, duke dhuruar të mira materiale në Kuzhinën Kombëtare që ata e udhëheqin ose duke marrë pjesë në aksione dhe ankande humanitare në faqen e tyre në Facebook.

SOS Fshati i Fëmijëve Maqedoni e Veriut

Maqedonia e Veriut është një tjetër vend ku SOS Fshatrat e Fëmijëve operojnë që nga viti 2001. Fokusi i tyre është në kujdesin për fëmijët pa përkujdesje prindërore, fuqizimin e familjeve në rrezik, kujdesin për të rinjtë, edukimin e ofruesve të shërbimeve të mbrojtjes sociale dhe veprimin në raste urgjente, si p.sh. si luftërat dhe fatkeqësitë natyrore. Kështu, nga viti 2015 deri në vitin 2017, organizata ka ofruar ndihmë për fëmijët refugjatë dhe familjet e tyre dhe familjet e prekura nga përmbytjet në Maqedoninë e Veriut.

Ju mund ta mbështesni këtë organizatë në mënyra të ndryshme – si një individ apo kompani, dhe mund të mësoni gjithçka për punën e organizatës dhe rezultatet e arritura gjatë dy dekadave të kaluara këtu.

Mënyra të tjera për të treguar humanizëm dhe për të mbështetur komunitetin tuaj

Mundësitë për mbështetje janë çdo kund rreth nesh dhe ne ju sjellim disa sugjerime shtesë për të zbuluar se ku nevojitet mbështetje në të gjithë rajonin dhe për t'ia ofruar atë aksioneve dhe nismave pranë jush.

Platforma për mbledhjen e fondeve Donacije.rs është një vend ku mund të gjeni aksione dhe iniciativa të ndryshme për të mbështetur dhe sjellë ndryshime pozitive në komunitetin tuaj me vetëm disa klikime.

Pomozi.ba është një platformë përmes së cilës ju mund të mbështesni projekte të shumta të shoqatës Pomozi.ba që kanë ndihmuar më shumë se 700,000 njerëz përmes projekteve të ndryshme dhe aksioneve humanitare që nga viti 2012.

Doniraj.ba është një platformë donacionesh online e lansuar nga Fondacioni i Komunitetit Tuzla, përmes së cilës ju mund të mbështesni projekte dhe organizata të shumta dhe të kontribuoni në ndryshime pozitive në komunitetin tuaj.

Në platformën ecrowd.mk, me një donacion online, mund të përkrahni projekte të organizuara nga organizata jofitimprurëse për të mbështetur dhe përmirësuar arsimin, shkencën, artin, pozitën e grupeve të rrezikuara dhe të rinjve dhe shumë tema të tjera të rëndësishme.

Realizimin e ideve të mira në Kosovë mund ta siguroni me një donacion në platformën kosovaideas.com. Në të njëjtën kohë, në Shqipëri mund të mbështetni nisma të ndryshme të dobishme për komunitetin në platformën smile.al dhe në Kroaci në platformën croinvest.eu.

Nëse dëshironi të eksploroni mundësi shtesë për filantropi dhe të mësoni gjithçka rreth dhurimit në Ballkanin Perëndimor, regjistrohuni në aplikacionin tonë Giving Balkans.

Për frymëzim dhe motivim shtesë për të bërë vepra të mira çdo ditë dhe për të mbështetur ata që i bëjnë ato, lexoni historinë e individëve humanë nga zona jonë që ia kushtuan jetën e tyre punës humanitare dhe ndihmës së njerëzve në Nepal, Tanzani, Ugandë dhe Kenia.