Në tetë muajt e parë të vitit 2023, “Kosova Dhuron” ka regjistruar 430 raste të donacioneve për qëllime filantropike.

Midis tyre, të dhënat për shumat e sakta të donacioneve ishin në dispozicion për 163 raste, që përfaqësonin 38% të të gjitha donacioneve. Këto 163 raste së bashku kontribuan me 8.1 milionë dollarë për kauzat filantropike në Kosovë. Megjithatë, për 263 rastet e mbetura, të dhënat mbi shumat e donacioneve nuk ishin të disponueshme, duke theksuar nevojën për transparencë të mëtejshme në raportimin filantropik.

Gjatë të njëjtës periudhë, gjithsej 206 raste të donacioneve janë drejtuar ndaj individëve dhe familjeve në Kosovë. Midis këtyre, shumat e sakta të donacioneve ishin të disponueshme për 32 raste, që arrinin afërsisht 1.3 milion dollarë, por për 174 rastet e mbetura, informacioni në lidhje me shumat e sakta të donacioneve mbeti i pazbuluar.

  • Demografia e donatorëve: Nga vjen mbështetja?

Përafërsisht 83% e gjithsej donacioneve erdhën nga brenda Kosovës, duke nënvizuar mbështetjen e fuqishme lokale për individët dhe familjet. Zvicra përbënte një 17% të dukshëm të donacioneve, duke nënkuptuar kontribute të rëndësishme ndërkombëtare. Në anën e kundërt, Gjermania dhe Belgjika përbënin secila më pak se 1% të kontributeve totale, duke demonstruar një përfshirje relativisht të vogël nga këto dy kombe në mbështetjen e përpjekjeve filantropike në Kosovë.

Rreth 50 kontribues të dalluar u përfshinë në ndihmë të këtyre kategorive, me një pjesë të konsiderueshme të këtyre kontributeve të drejtuara përmes Shoqatës “Jetimat e Ballkanit”, e cila në mënyrë të dukshme lehtësoi gjysmën e donacioneve. Në grafikun e mëposhtëm, mund të eksploroni një ndarje të detajuar të donatorëve të ndryshëm dhe përqindjet e tyre përkatëse të kontributit.

  • Burimet e donacioneve: Një përzierje kontribuesish

Donacionet erdhën nga burime të ndryshme, duke përfshirë OShC-të dhe shoqatat, individët dhe grupet, fondacionet private, korporatat dhe NVM-të. Më shumë se 50% e donacioneve u lehtësuan përmes OShC-ve dhe shoqatave. Grafiku i mëposhtëm ofron një ndarje të plotë të burimeve të donacioneve.

Nga të gjitha donacionet e mbledhura, 81% ishin rezultat i thirrjeve për donacione dhe ngjarjeve për mbledhjen e fondeve, duke theksuar efektivitetin e këtyre metodave në gjenerimin e kontributeve. Donacionet e drejtëpërdrejta përbënin 17% të totalit, ndërsa ngjarjet si darka, dreka, aktivitete sportive dhe të tjera kolektivisht përbënin 2%. Nga ana tjetër, grantet ose thirrjet për aplikime përbënin më pak se 1% të kontributeve të përgjithshme.

  • Përfituesit: Kush merr mbështetje?

Përfituesit kryesorë të këtyre donacioneve ishin individët dhe familjet që ballafaqoheshin me vështirësi ekonomike, duke përbërë shumicën me 72%. Një 6% shtesë e donacioneve iu drejtuan komunave specifike, duke përfshirë Mitrovicën, Drenasin, Skenderajn, Klinën dhe Istogun, për të ndihmuar në rimëkëmbjen e tyre nga përmbytjet. Një segment më i vogël i donacioneve, që përbën 7%, u nda për të mbështetur të rriturit dhe fëmijët me nevoja të veçanta intelektuale, fizike dhe shëndetësore.

Për më tepër, 10% e donacioneve u dedikuan për individë nga rajone të veçanta, ndërsa 4% ofruan mbështetje për individë jashtë Kosovës, kryesisht në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Konkretisht, afërsisht 3% e rasteve arritën te marrësit në Gostivar, Tetovë, Kukës, Lezhë dhe Shkodër, duke nënvizuar ndikimin e gjerë gjeografik të këtyre kontributeve. Grafiku më poshtë ofron një ndarje të plotë të donacioneve të marra sipas zonave komunale, duke ofruar një paraqitje vizuale të shpërndarjes gjeografike të kontributeve filantropike.

  • Ndërtimi i shtëpive për ata në nevojë: Një kauzë e spikatur

Vlen të përmendet fakti se gati gjysma e donacioneve janë dedikuar për ndërtimin e shtëpive të reja për ata që kanë nevojë dhe ata të cilëve u janë shkatërruar shtëpitë nga përmbytjet (pothuajse gjysma e rasteve të donacioneve – 42% janë drejtuar për këtë qëllim sipas të dhënave të “Kosova Dhuron”). Në listën e komunave që kanë përfituar janë Dragashi, Ferizaj, Gjakova, Gjilani, Gllogoci, Graçanica, Kamenica, Klina, Lipjani, Malisheva, Mitrovica, Obiliqi, Peja, Podujeva, Prishtina, Prizreni, Rahoveci, Skenderaj, Shtimja, Suhareka, Vushtrria. Më shumë se 80 donacione të shtëpive u janë drejtuar familjeve në nevojë dhe i kanë ndihmuar ato në tejkalimin e një problemi kaq themelor, duke u siguruar atyre një vend të sigurt dhe të ngrohtë për jetë afatgjatë.

Histori frymëzuese të përkrahjes së individëve dhe familjeve në Kosovë

Përveç të dhënave, ne zgjodhëm disa histori frymëzuese për dhënien, për të mbështetur individët dhe familjet e Kosovës. Hidhini një sy më poshtë.

  • Ofrimi i shërbimeve ushqimore dhe shëndetësore

Shumë donacione kanë përfshirë pako ushqimore, medikamente dhe furnizime të tjera jetike. Shoqata humanitare “Bereqeti” ka lehtësuar këto donacione për më shumë se pesëdhjetë familje në nevojë.

Disa biznese kanë ofruar shërbime shëndetësore falas për ata në nevojë. “Italian Eye Hospital” ofroi kontrolle dhe ndërhyrje falas në sy për një familje. Në ditën e Bajramit, kompania “Shell” në Kosovë dhuroi më shumë se 300 pako ushqimore për ata që përballen me sfida ekonomike. Një individ, N.K., dhuroi më shumë se 1,000 kg miell për familjet në Skenderaj që kishin më shumë nevojë për të, ndërsa pronari i kompanisë “Aral Petrol” dhuroi më shumë se 1,000 kg miell për familjet në Shtime që kanë vështirësi financiare.

  • Donacionet për trajtim mjekësor

Shumë donacione u mblodhën për të ndihmuar individët që përballen me sëmundje të rënda dhe të rralla, që kërkojnë trajtim ose kujdes të kushtueshëm mjekësor ndërkombëtar, qoftë në Kosovë apo gjetkë. Më shumë se 20 mijë euro janë mbledhur për trajtimin mjekësor të F.M. për ta mbështetur atë në kryerjen e transplantit të mëlçisë. Më shumë se 35 mijë euro u mblodhën përmes një fushate për të mbështetur trajtimin e leukemisë për Sh.L. në Turqi. Më shumë se 18 mijë euro janë mbledhur për trajtimin e A.K., që është diagnostikuar me një sëmundje të rrallë që kishte nevojë për trajtim jashtë Kosovës.

Ankandi i mbajtur në “Mensën Ramiz Sadiku” në Prishtinë nga artistë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut Burimi i fotografisë: koha.net

PËRFUNDIM

Në analizimin e të dhënave për filantropinë në Kosovë, është evidente se një grup donatorësh të ndryshëm, duke përfshirë individë, biznese dhe organizata po kontribuojnë aktivisht në mirëqenien e individëve dhe familjeve në mënyra të ndryshme. Mbështetja shtrihet përtej kufijve dhe kryesisht përfitim kanë ata që përballen me sfida ekonomike. Fondet e konsiderueshme të mbledhura nënvizojnë rolin e rëndësishëm që luan filantropia në Kosovë, dhe kjo na lë me pyetje të rëndësishme për të ardhmen e dhurimit dhe ndikimin e saj në komunitetet e rajonit.

Këto histori që kemi ndarë janë vetëm disa nga shumë histori frymëzuese se si individët dhe familjet po mbështeten në Kosovë. Nëse dëshironi të dini më shumë rreth këtyre donacioneve, mund të hyni në bazën e të dhënave dhe t'i analizoni të dhënat.

Dëshironi të dini më shumë për filantropinë dhe donacionet në Kosovë? Shikoni raportin tonë për gjendjen e filantropisë – Kosova Dhuron 2022.

Ky artikull është bërë i mundur nga mbështetja bujare e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e Catalyst Balkans dhe nuk pasqyron domosdoshmërish pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Programi për Angazhim Qytetar në Kosovë është një iniciativë pesë vjeçare zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).