Dita Botërore e Fëmijëve festohet në mbarë botën çdo 20 nëntor që nga viti 1959, kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Deklaratën për të Drejtat e Fëmijëve dhe më pas, në të njëjtën datë, tridhjetë vjet më vonë, në vitin 1989, miratoi Konventën mbi të Drejtat e Fëmijës.

Kjo ditë është një mundësi për të kujtuar të drejtat e fëmijëve, për të tërhequr vëmendjen e publikut për detyrimin që ne si komunitet kemi ndaj tyre dhe për të punuar së bashku për të përmirësuar pozitën e fëmijëve, veçanërisht të atyre që i përkasin grupeve të cenueshme dhe të ndjeshme.

Për të shënuar Ditën Botërore të Fëmijëve, ne analizuam të dhënat se si Kosova i mbështet drejtpërdrejt fëmijët, si dhe organizatat e përkushtuara për t'i ndihmuar ata, duke shfaqur histori frymëzuese të veprimeve filantropike të drejtuara drejt përmirësimit të jetës së fëmijëve në Kosovë.

Donacionet filantropike në dhjetë muajt e parë të vitit 2023

Nga 1 janari deri më 31 tetor 2023, qytetarët dhe kompanitë kanë dhuruar 8,054,255 euro për të mbështetur komunitetet dhe përmirësimin e jetës së tyre në Kosovë. Shumica e donacioneve (78.7%) janë dhënë një herë dhe me një efekt mbështetës afatshkurtër, ndërsa 18.9% janë dhuruar në mënyrë strategjike që kanë një efekt mbështetës afatgjatë, ndërsa 2.39% e donacioneve nuk mund të kategorizohen si me një efekt specifik të synuar.

Duke folur për donatorët – mbështetja vendore ishte mbizotëruese – sipas të dhënave të platformës filantropike Kosova Dhuron, 76.1% e donacioneve erdhën nga brenda Kosovës, ndërsa 23.9% ishin mbështetje nga diaspora. Të dhënat tregojnë gjithashtu se 30.5% e rasteve të dhënies vinin nga masat individuale, 33.1% nga burime të tjera, 6.18% mbështetja erdhi nga fondacionet private, 8.17% erdhi nga dhënia e korporatave, 21.1% nga mbështetja e individëve dhe 0.9% ishte një kombinim i donacioneve nga donatorë të përzier.

Donacionet e kanalizuara në mbështetje të fëmijëve gjatë kësaj periudhe

Sipas të dhënave të grumbulluara nga platforma filantropike Kosova Dhuron, në dhjetë muajt e parë të këtij viti janë dhuruar 172,088 euro për mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve. Donacionet iu drejtuan organizatave të shoqërisë civile në 50% të rasteve të dhënies, individët dhe familjet morën 33.3% të mbështetjes dhe institucionet publike 16.7%.

Donatorët më aktivë ishin qytetarët përmes dhënies masive-individuale – ata morën pjesë në 41.7% të rasteve të donacioneve. Sektori i korporatave dha 25% të mbështetjes; individët kontribuuan me 16.7%; donatorë të tjerë morën pjesë në 8.33% të aksioneve filantropike dhe të përzier në 8.33%.

Gjysma e donacioneve ishin mbështetje të njëhershme me një efekt mjaft afatshkurtër të mbështetjes (50%), 33.3% ishin me efekte afatgjata dhe për 16.7% nuk mundëm të identifikonim efektet e dhënies. Të njëjtat të dhëna tregojnë se 8.33% e donacioneve kishin për qëllim mbështetjen e fëmijëve që vijnë nga diaspora, ndërsa 91.7% nga brenda Kosovës.

Në platformën e filantropisë Kosova Dhuron, ne i kategorizojmë fëmijët dhe të rinjtë pa përkujdesje prindërore si një kategori e veçantë dhe kemi shqyrtuar të dhënat se si i ka mbështetur Kosova. Nga 1 janari deri më 31 tetor janë dhuruar 22,417 euro për të mbështetur fëmijët dhe të rinjtë pa përkujdesje prindërore. Ndihma u shpërnda përmes organizatave të shoqërisë civile në të gjitha (100%) rastet.

Të dhënat kanë treguar se donatorët më aktivë kanë qenë individët që kanë kontribuar në 40% të rasteve të donacioneve. Donatorë të tjerë kontribuuan në 20% të veprimeve filantropike; qytetarët, nëpërmjet dhënies masive-individuale, kanë kontribuar në 20% të rasteve dhe sektori i korporatave gjithashtu në 20% të rasteve të donacioneve. Mbi gjysma e donacioneve për fëmijët dhe të rinjtë pa kujdes prindëror ishin mbështetje afatgjatë (60%), ndërsa 40% e veprimeve ishin të njëhershme të cilat ne i konsiderojmë mbështetje afatshkurtër. Diaspora ka kontribuar me 20% të veprimeve filantropike për fëmijët pa përkujdesje prindërore, ndërsa donatorët nga Kosova kanë marrë pjesë në 80% të donacioneve.

Në pjesën tjetër të artikullit, ne do të paraqesim disa histori frymëzuese se si qytetarët dhe kompanitë në Kosovë kanë mbështetur kategori të ndryshme të fëmijëve përmes veprimeve të tyre filantropike.

Përqafimi i dallimeve: Mbështetje për “Down Syndrome Kosova”

Procesi i krijimit të kartolinave në zyrën e "Down Syndrome Kosova"
Meritat për fotografi: Arbër Gjoni

Down Syndrome Kosova është një shoqatë e njohur e dedikuar për promovimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të rriturve me sindromën “Down” në Kosovë dhe anëtarëve të familjeve të tyre. Ata kanë zhvilluar një rrjet donatorësh dhe mbështetësish.

Kjo shoqatë ka mbledhur më shumë se 53,588 euro gjatë aksionit "Një kartolinë për ty" në kuadër të fushatës "Me ne, jo për ne", duke shënuar Ditën botërore të sindromës “Down më 21 mars 2023. Korporatat, NVM-të, OShC-të, individët dhe më gjerë iu bashkuan fushatës duke blerë kartolina të bëra nga komuniteti i personave të prekur nga sindroma “Down”, përmes të cilave ofrohet mbështetje për blerjen e shërbimeve terapeutike dhe psiko-sociale për personat me sindromën “Down”.

Ndër kompanitë që mbështetën fushatën ishin zinxhiri i shitjes me pakicë në Kosovë “Viva Fresh Store” dhe institucioni arsimor “PBC Academy”. Të dyja kompanitë blenë nga 1,000 kartolina nga “Down Syndrome Kosova”, për të mbështetur kauzën.

Një kompani tjetër që ka mbështetur këtë shoqatë është kompania “Meridian Express”. Ata nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi, ku kompania “Meridian Express” do të ofrojë mbështetje financiare për të mbuluar shërbimet terapeutike për dy fëmijë të prekur nga sindroma “Down” për një periudhë njëvjeçare. Këto shërbime do të ofrohen nga “Down Syndrome Kosova”, pasi kanë ekspertizën e specializuar brenda organizatës.

Të ushqyerit e shpresës: Mbështetje për fëmijët pa kujdes prindëror

Që nga 1999, “SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë” ka punuar për të siguruar një shtëpi të dashur për çdo fëmijë pa përkujdesje prindërore, duke u kujdesur për këta fëmijë dhe duke i fuqizuar ata dhe familjet në nevojë. Me mbështetjen e madhe të komunitetit të tyre, kjo organizatë ka ndihmuar dhe fuqizuar deri më tani më shumë se 1,500 fëmijë. Disa nga donacionet që vlen të përmenden, që kanë mbështetur organizatën në përpjekjet e tyre për të ofruar shtëpi të dashura për fëmijët pa kujdes prindëror janë si më poshtë:

  • donacioni në vlerë prej 16,666 euro nga “NLB Banka” në Kosovë.
  • donacion i pajisjeve teknologjike nga “Help in Kosovo”, një organizatë e iniciuar ndërkombëtarisht që mbështet njerëzit drejt vet-mbështetjes.
  • donacioni prej 500 euro nga Familja Mulaku nga Vushtrria.

Donacioni i “Help in Kosovo” për “SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë”
Meritat për fotografi: Faqja zyrtare e “SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë
“Facebook”

Investimi në shëndetin e fëmijëve: Donacione për Klinikën e Pediatrisë

Departamenti i Kardiologjisë në Klinikën e Pediatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) ka pranuar një donacion nga Asociacioni i Institucioneve Mikro-Financiare të Kosovës – AIMK. Donacioni është iniciuar dhe realizuar nga AIMK në bashkëpunim me institucionet mikrofinanciare anëtare të Asociacionit si Agjencia për Financim në Kosovë (AFK), FINCA Kosovë, KEP Trust, Kreditimi Rural i Kosovës (KRK) dhe KosInvest. Donacioni është siguruar për rinovimin e Departamentit të Kardiologjisë në Klinikën e Pediatrisë dhe blerjen e pajisjeve të nevojshme nga ky departament për të qenë sa më mbështetës për pacientët e vegjël të kësaj klinike.

Shërimi i shpresës: Donacione për përkujdesje mjekësor

Të rriturit dhe fëmijët me sfida shëndetësore shpesh mbështeten nga komuniteti në Kosovë, prandaj ne theksuam disa histori që tregojnë mbështetjen e ofruar për fëmijët që kanë nevojë për trajtime të shtrenjta mjekësore.

Një grup individësh u organizuan në sheshin e Ferizajt, dhe kërkuan mbështetjen e reperit të njohur Gramoz Aliu – Mozzik, me synimin që të mbledhin donacione për të mbështetur trajtimin mjekësor të R.K., vajzës së re nga Ferizaj, në Turqi. Falë kësaj nisme, shuma totale prej 137,384 eurosh u mblodh në vetëm tre ditë, duke tejkaluar objektivin fillestar. Përveç donacioneve private nga individë, një sërë biznesesh të ndryshme mbështetën këtë aksion filantropik. Kostoja totale e trajtimit për R.K. është 110,000 euro, donacionet e mbetura të mbledhura 27,384 euro do t'u kalohen si donacion individëve të tjerë në Kosovë që kanë nevojë për mbështetje për të marrë trajtime mjekësore.

Konkluzioni

Rëndësia e mbështetjes së fëmijëve çdo ditë, jo vetëm në raste të caktuara si Dita Botërore e Fëmijëve, qëndron në njohjen se mirëqenia e tyre është një udhëtim i vazhdueshëm dhe në zhvillim.

Fëmijët janë arkitektët e së ardhmes sonë kolektive dhe duke u ofruar mbështetje të vazhdueshme, ne u ofrojmë atyre një themel mbi të cilin ata mund të lulëzojnë emocionalisht, intelektualisht dhe fizikisht. Mbështetja e përditshme siguron një mjedis të qëndrueshëm dhe edukues, duke nxitur një ndjenjë sigurie dhe përkatësie thelbësore për zhvillimin e tyre. Duke përqafuar rëndësinë e kujdesit të përditshëm, ne afirmojmë angazhimin tonë për të krijuar një botë ku çdo fëmijë ka mundësinë të rritet, të mësojë dhe të lulëzojë, pavarësisht nga data në kalendar. Është në aktet rutinë të mirësisë, inkurajimit dhe investimit në potencialin e tyre që ne me të vërtetë kemi një ndikim të qëndrueshëm në jetën e fëmijëve, duke formuar një të ardhme më të ndritshme dhe më të dhembshur për brezat që vijnë.

Shpresojmë që tregimet tona t'ju frymëzojnë për të ndihmuar fëmijët në komunitetin tuaj.

Nëse dëshironi të dini më shumë rreth donacioneve të ofruara për fëmijët në Kosovë, mund ti qaseni bazës së të dhënave Kosova Dhuron and dhe ti analizoni vet të dhënat .

Dëshironi të dini më shumë për filantropinë dhe donacionet në Kosovë? Shikoni raportin tonë mbi gjendjen e filantropisë – Kosova Dhuron 2022.

Ky artikull është bërë i mundur nga mbështetja bujare e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e Catalyst Balkans dhe nuk pasqyron domosdoshmërish pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Programi për Angazhim Qytetar në Kosovë është një iniciativë pesë vjeçare zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Meritat për fotografinë kryesore: Arbër Gjoni