Për të tretin vit radhazi, kontributet e përcaktuara për lehtësimin e varfërisë përfaqësuan përqindjen më të madhe të numrit të rasteve të donacioneve. Në vitin 2023, mbi 60% e rasteve të donacioneve i janë drejtuar zbutjes së varfërisë, duke shënuar një rritje prej 6% nga viti i kaluar. Kauza të tjera tërhoqën dukshëm më pak vëmendje, ku secila përfaqëson afërsisht 10% ose më pak të numrit të përgjithshëm të rasteve, duke ruajtur nivelet e vërejtura në vitin e kaluar. 

Sa i përket vlerave monetare, pavarësisht se ka pësuar një rënie prej 16%, lehtësimi i varfërisë vazhdon ta ruajë pjesën më të lartë. Në të njëjtën kohë, mbështetja për grupet e margjinalizuara shënoi rritje të dukshme, duke zënë një pjesë prej 26.5%. Këto ndryshime rrjedhin nga një donacion i madh i njëhershëm nga Shoqata “Jetimat e Ballkanit” për ndërtimin e një qendre rezidenciale për të moshuarit në Podujevë. 

Ndërsa kauza të tjera përgjithësisht më pak të mbështetura vazhduan, pati një rritje të dukshme në dhurimin për menaxhimin e emergjencave. Donatorët bashkuan përpjekjet e tyre për t’i ndihmuar të prekurit nga përmbytjet në Skenderaj dhe Mitrovicë, duke kontribuar në një vlerë të lartë mbështetëse për këtë kauzë kritike. 

Grafiku 1. Trendet në kauzat e dhurimit 2019 – 2023 (% e rasteve) 
Shkarkoni infografikën në PDF 

Historikisht, lehtësimi i varfërisë ishte ndër kauzat më të mbështetura, shpesh duke u udhëhequr dhe duke u luhatur ndërmjet 25.9% dhe përqindjes së shquar prej 62.2% të këtij viti nga të gjitha rastet e regjistruara. Veçanërisht, kjo përfaqëson numrin më të madh të rasteve për këtë kauzë që nga fillimi i gjurmimit filantropik në vitin 2013. Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë në Kosovë ende është në rrezik të varfërisë, duke nxitur organizatat jofitimprurëse që të intensifikojnë përpjekjet e tyre çdo vit dhe të fokusohen në sigurimin e furnizimeve thelbësore dhe banimit individual. Kjo rritje mund t'i atribuohet këtyre përpjekjeve, por edhe një shtrirjeje më të mirë të bazës sonë të të dhënave, nëse media dhe organizatat jofitimprurëse do t’i rrisnin përpjekjet e tyre në komunikimin e rasteve të filantropisë. Shtatëdhjetë e pesë për qind e donacioneve të regjistruara për lehtësimin e varfërisë janë kontribute të tilla si pako ushqimore ose veshje, kryesisht me vlerë të vogël, prandaj zakonisht nuk raportohen nga mediat tradicionale. 

Mbështetja për kujdesin shëndetësor, arsimin dhe grupet e margjinalizuara janë renditur vazhdimisht si kauza të tjera kryesore të mbështetura në Kosovë. Megjithatë, nivelet e tyre të mbështetjes kanë përjetuar luhatje gjatë viteve, veçanërisht në mes të sfidave të paraqitura nga pandemia COVID-19. 

Grafiku 2. Kauzat e dhurimit në Kosovë 2023 (% e rasteve) 
Shkarkoni infografikën në PDF 
Kauzat sipas llojeve të donatorëve 

Gati gjysma e të gjitha rasteve të dokumentuara të donacioneve përfshinin organizata jofitimprurëse, duke përfshirë OSHC-të dhe fondacionet private, duke luajtur një rol të rëndësishëm në kontributin për lehtësimin e varfërisë. Në mënyrë të ngjashme, pothuajse 50% e donacioneve të destinuara për kujdesin shëndetësor janë marrë nga qytetarët përmes dhurimit masiv individual. Sektori i korporatave u shfaq si kontribuesi kryesor në mbështetjen e grupeve të margjinalizuara, ndërsa individët kryesisht morën pjesë në nxitjen e nismave arsimore. 

Ekzaminimi i vlerave të donacioneve zbulon se gati 89% e mbështetjes drejtuar grupeve të margjinalizuara e ka origjinën nga një kombinim i donatorëve të ndryshëm. Në të kundërt, kontributet e qytetarëve përbënin 86% të pjesës totale të dedikuar për zbutjen e varfërisë. 

Grafiku 3. Kauzat e dhurimit sipas llojit të donatorit (% e rasteve) 
Shkarkoni infografikën në PDF
 
Kauzat nga efektet e synuara të dhurimit 

Ashtu si vitin e kaluar, arsimi shquhet si kauza e vetme me dhurim strategjik dhe afatgjatë. Këto kryesisht përfshijnë bursa për nxënës dhe studentë në mbarë Kosovën. Në anën tjetër, në fusha të tjera, donacionet me efekte afatshkurtra morën përparësi, duke u shfaqur në ofrimin e furnizimeve, materialeve harxhuese, banesave individuale dhe trajtimeve mjekësore. 

Grafiku 4. Kauzat e dhurimit sipas efektit të synuar të dhurimit (% e rasteve) 
Shkarkoni këtë infografikë në PDF 
Shembuj të dhurimit 

1. Në vitin 2023, për shkak të një përpjekjeje të madhe për mbledhjen e fondeve, Shoqata “Jetimat e Ballkanit” mblodhi mbi 2.4 milionë euro për të ndërtuar shtëpi për personat që përballen me cenueshmëri sociale. 

2. Universiteti Amerikan i Kosovës ka iniciuar fushatën për mbledhjen e fondeve "Mbështet Storien e Ardhshme të Suksesit të Kosovës". Të ardhurat nga kjo ngjarje lehtësuan mundësitë arsimore për studentët e kufizuar financiarisht nga Kosova dhe më gjerë. Çmimet e rregullta të biletave ishin 75 euro për person. Në përgjithësi, ngjarja e mbledhjes së fondeve të vitit të kaluar mblodhi me sukses afërsisht 130,000 euro për fondin e bursave të studentëve. 

3. Devolli Corporation dhuroi jastëkë dhe dyshekë me vlerë 200,000 euro për personat e prekur nga tërmetet e fundit në Turqi dhe Siri. Korporata iu bashkua bizneseve dhe kombeve në mbarë botën në dhënien e ndihmës për Turqinë, e cila pësoi nga tërmeti shkatërrues. Dyshekët dhe jastëkët e cilësisë së lartë u transportuan me disa kamionë nga Devolli Corporation në zonat e prekura në Turqi, ku shumë banorë mbetën pa strehë për shkak të tërmetit. 

Lexo më shumë: Solidariteti pa kufij: aksione të reja mbështetëse për Turqinë dhe Sirinë | Giving Balkans   

4. Fondacioni Sunny Hill ka ofruar mbështetje financiare për pjesëmarrjen e Korit Siparantum të Pejës në edicionin e 12-të të Turneut Botëror të Korit që mbahet në Korenë e Jugut. 

5. Buna Perteshoni nga Gjakova siguroi çmimin prej 10,000 euro në një konkurs televiziv për idenë më të mirë për biznes fillestar, organizuar nga ATV në bashkëpunim me Fondacionin Golden Eagle. Koncepti i saj fitues përfshinte nisjen e një platforme shitjesh online të quajtur "Vesh Desh", që pritet t'u shërbejë përdoruesve të shumtë që angazhohen në blerje dhe shitje online. 

 

Ky raport është bërë i mundur nga mbështetja bujare e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e Catalyst Balkans dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.