Catalyst Balkans, zajedno sa ostalim članicama Srpskog filantropskog foruma, potpisao je izjavu evropskih filantropskih organizacija o solidarnosti tokom krize izazvane epidemijom korona virusa. U nastavku prenosimo celokupan tekst izjave.

Mi, potpisinici ove izjave, svesni smo da je izbijanje pandemije COVID-19 vanredna okolnost koja će imati značajne posledice po organizacije civilnog društva i nevladine organizacije širom Evrope i sveta. Ovim putem, uveravamo vas da ćemo stajati udruženi u ovom neizvesnom vremenu, i da ćemo u ovoj svetskoj krizi pokazati duh evropske solidarnosti.

Tokom predstojećih nedelja i meseci, obavezujemo se da ćemo biti pouzdani partneri i oslonac, kako bi civilno društvo moglo da se posveti svojim esencijalnim zadacima – pružanju podrške najugroženijima u svojim lokalnim zajednicama. Razumemo da će biti situacija kada vaši zaposleni i volonteri neće biti dostupni, kada će korisnicima biti potrebno da pružite usluge na drugačiji način, ili kada će sistemi morati da budu fleksibilniji, kako bi se zadovoljile potrebe.

Ukoliko su vaša zajednica, usluge koje pružate korisnicima, ili organizacija, pogođeni pandemijom COVID-19, a primalac ste naših donacija*, obavezujemo se da ćemo se posvetiti:

• Prilagođavanju aktivnosti – svesni smo da je moguće da ćete tokom pandemije imati poteškoće u postizanju određenih rezultata i ciljeva definisanih ugovorom o donaciji. I tokom ovog perioda želimo da nastavimo sa isplatama donacija u skladu sa prvobitno dogovorenom dinamikom i iznosima, te vas molimo da nam se javite ukoliko imate ovakvu potrebu.

Razmatranju rokova – ne želimo da vam stvaramo dodatan pritisak. Ukoliko smatrate da nećete biti u mogućnosti da ispoštujete rokove za izveštavanje, molimo vas da nam se javite, kako bismo dogovorili realističnije rokove.

Finansijskoj fleksibilnosti – znamo da će možda biti potrebno da dobijena sredstva upotrebite za pokrivanje troškova bolovanja, nabavke opreme, ili pružanje usluga korisnicima na drugačiji način. Bićemo razumni ukoliko je potrebno da preraspodelite svoja sredstva drugačije po budžetskim linijama**, kako biste nastavili sa svojim radom.

Slušanju vaših potreba – ukoliko želite da razgovarate o trneutnoj situaciji sa kojom se suočavate, tu smo za vas. Sačekaćemo da vi uputite taj poziv, da bismo razgovarali u trenutku koji vama odgovara.

Ova izjava je sastavljena od strane DAFNE (Mreže donatora i fondacija u Evropi) i EFC (Evropski fondacijski centar) i može biti potpisana od strane svih aktivnih evropskih donatora.

* Ne odnosi se na ugovore o uslugama za koje će biti pokrenuta posebna diskusija između naručilaca i pružalaca usluga.
** Ukoliko je primenjivo.

Potpisnice iz Srbije:

• Srpski filantropski forum
• Catalyst Balkans
• Elixir fondacija
• European Consulting Group
• Fond B92
• Fondacija Ane and Vlade Divac
• Fondacija Jelene Šantic
• Fondacija SOS Dečija sela Srbija
• Galerija Matice srpske
• Građanske inicijative
• Rekonstrukcija ženski fond
• SGS
• Trag fondacija
• Zafužbina Ilije M. Kolarca
• Zaječarska inicijativa