The state of philanthropy | Giving Balkans

Blog

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je utorak 5. marta društveni dijalog pod nazivom „Filantropija kao davanja za opšte dobro – unapređenje podsticajnog okvira“.

Saznaj više

Trag fondacija objavila je početak konkursa za sedamnaestu VIRTUS nagradu za filantropiju za 2023. godinu.

Saznaj više

Srpski filantropski forum otvorio je konkurs namenjen organizacijama civilnog društva kojim će podržati inicijative za unapređenje kvalitetnijeg obrazovanja, kroz promociju aktivizma, solidarnosti i filantropije. Krajnji cilj konkursa je da sledi misiju Srpskog filantropskog foruma, a to je da se predstavi kolika je moć zajedničkog ulaganja u opšte dobro jer daje dobar primer celom društvu, posebno u kriznim situacijama.

Saznaj više

Na Nacionalni dan davanja koji se obeležava 9. oktobra, Srpski filantropski forum je u saradnji sa Ministarstvom prosvete odao priznanja izuzetnim delima učenika svih škola u Srbiji, koji su se pokazali i dokazali svojom posvećenošću negovanju drugarstva, tolerancije, brige o bližnjima i humanosti, a sve u cilju usmeravanja društva na pravi put nakon tragičnih događaja u maju 2023. godine.

Prethodnog meseca, Srpski filantropski forum i Ministarstvo prosvete su uputili poziv svim školama u Srbiji da kandidiju akcije škola, odeljenja ili pojedinaca koje su se isticale svojom humanošću, empatijom i solidarnošću. Najuspešnije akcije i ideje su nagrađene na svečanoj ceremoniji 9. oktobra u Dečijem kulturnom centru Beograd.

Ovim događajem počela je i velika društveno odgovorna kampanja „Godina dobrote” u kojoj će se raditi na daljoj promociji dobrih dela u školama, u saradnji sa lokalnim zajednicama, udruženjima, stvaranju partnerstava između škola i udruženja na lokalu kako bi se dobra dela što više širila. Dobra dela svih dobrotvora, škola i učenika će biti promovisana tokom cele godine.

Saznaj više

Prema istraživanju „Srbija daruje“ fondacije Catalyst Balkans, u 2022. godini su građani i kompanije donirali 33,3 miliona evra za dobrotvorne svrhe, što je pad od 21,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Kao i ranije, najviše je donirano za lečenja dece i sugrađana, a najveći pad donacija je zabeležen u poslovnom sektoru. 

Saznaj više

Upotreba donacija može se kategorisati na osnovu nameravanog efekta koji donacija ima na pitanje kome želi da pomogne. Shodno tome, korišćenje donacija se kategoriše ili kao donacije sa predviđenim kratkoročnim efektima ili dugoročnim efektima. Donacije sa predviđenim dugoročnim efektima odnose se na podršku koja korisnicima treba da pruži strateška rešenja za njihove probleme, dok donacije sa predviđenim kratkoročnim efektima imaju za cilj rešavanje neposrednih problema u društvu. 

Saznaj više

U prethodnim godinama, donacije usmerene ka pojedincima i porodicama bile su najčešće. Ovaj trend se promenio 2020. godine kada su neprofitne organizacije postale najaktivniji kanal podrške. Od 2020. godine podrška neprofitnom sektoru postepeno je rasla, dostigavši u 2022. godini 45,2% svih dobrotvornih akcija. 

Saznaj više

Građani su (putem masovnih davanja) kontinuirano bili najznačajniji tip donatora, kroz aktivno učestvovanje od 2015. godine. Međutim, 2020. godine zabeležen je značajan porast davanja poslovnog sektora koji se fokusirao na ublažavanje posledica pandemije. Međutim, 2021. godine došlo je do smanjenja doprinosa poslovnog sektora, što prati trend koji je uočen u poslednje dve godine. Konkretno, primećen je pad u davanju putem poziva na konkurse od strane kompanija. 

Saznaj više

U 2022. godini, zdravstvo je ostala glavna oblast davanja u Srbiji kao i prethodne godine. Donacije za zdravstvo činile su više od trećine svih dobrotvornih akcija i približno dve trećine ukupnog iznosa. Donacije namenjene lečenju bile su najčešći oblik podrške za zdravstvo, prateći trend iz prethodnih godina. Nekoliko neprofitnih organizacija imalo je ključnu ulogu u prikupljanju sredstava za lečenje, koji često zahtevaju značajne sume. 

Saznaj više