U prethodnim godinama, donacije usmerene ka pojedincima i porodicama bile su najčešće. Ovaj trend se promenio 2020. godine kada su neprofitne organizacije postale najaktivniji kanal podrške. Od 2020. godine podrška neprofitnom sektoru postepeno je rasla, dostigavši u 2022. godini 45,2% svih dobrotvornih akcija. 

Trendovi kod primalaca donacija u Srbiji - 2018-2022 

Grafikon 1: Broj dobrotvornih akcija u Srbiji, razvrstanih prema tipu primaoca - 2018. - 2022. 

Kako je davanje išlo od donatora do primaoca u 2022. godini 

Grafikon 2: Tok davanja od tipa donatora do tipa primaoca prema broju dobrotvornih akcija u 2022. godini. 

Neprofitni sektor ostaje najaktivniji kanal filantropskih akcija u Srbiji sa 45,2% svih dobrotvornih akcija i 82,8% ukupnog doniranog iznosa. Donacije institucijama su činile udeo od 17,6% svih dobrotvornih akcija i 7,9% doniranog iznosa, dok su donacije vlastima predstavljale 2,9% akcija i 0,5% doniranog iznosa. Donacije upućene pojedincima i porodicama bez posrednika činile su 32,5% svih instanci i 3,9% doniranog iznosa. 

Grafikon 3: Raspodela davanja prema tipu primaoca u 2022. godini. 

Neprofitni sektor u 2022. godini: Uloga neprofitnih organizacija u Srbiji s naglaskom na zdravstvu  
​ 

Davanje neprofitnim organizacijama 

Neprofitne organizacije u Srbiji su ostale najaktivniji kanal podrške u 2022. godini sa 45,2% svih dobrotvornih akcija. Što se tiče tipova neprofitnih organizacija, većina instanci je usmerena prema privatnim fondacijama (54,7%), zatim domaćim udruženjima (44%), dok su ostali tipovi imali udeo manji od 1% instanci. Veliki udeo podrške privatnim fondacijama bio je posvećen zdravstvu. 

Nekoliko neprofitnih organizacija u Srbiji se bavi davanjem za zdravstvo, od kojih su neke fokusirane na prikupljanje sredstava za lečenje, kao što su Fondacija Budi human i druge koje pokrivaju razne teme iz oblasti zdravstva, poput Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka - NURDOR, Blic Fondacije, Fondacije Ana i Vlade Divac i drugih. Prema bazi podataka Giving Balkans, u 2022. godini, davanje za zdravstvo je generisalo 65,2% ukupnog zabeleženog iznosa, od čega značajan udeo čine donacije prikupljene od strane Fondacije Budi human. Visok udeo donacija koje prikuplja Fondacija Budi human može se pripisati različitim faktorima. Prvo, visoka medijska prisutnost i uspostavljeno angažovanje zajednice i reputacija među građanima, i drugo, transparentno pružanje detaljnih informacija o prikupljenim sredstvima. 

Tokom prethodne godine, izdvajala se aktivnost Humanitarne organizacije Pokreni život u davanju za zdravstvo. Pored zdravstva, neprofitni sektor je takođe bio usredsređen na druge ključne oblasti, organizujući kampanje širom zemlje za podršku marginalizovanim grupama, smanjenje siromaštva i druge oblasti. Za podršku smanjenju siromaštva i marginalizovanim grupama, najaktivnije organizacije bile su humanitarna organizacija Srbi za Srbe i SOS Dečija Sela Srbija.  

Grafikon 4: Prikaz davanja neprofitnim organizacijama prema vrsti neprofitnih organizacija (% instanci) 

Primeri davanja
 
Inicijativa kompanija i neprofitnih organizacija 

AIK Banka i MK Group su donirale 36.000 evra Centru za podršku porodici u Nišu, pomažući ekonomski ugroženim porodicama u saradnji sa SOS Dečijim Selima. JT International a.d. Senta je donirala 10.230 evra za obroke u javnoj kuhinji Caritasa. 

Humanitarni e-maraton RotaRun 

Rotaract Klub Novi Sad je organizovao e-maraton RotaRun, gde su se učesnici registrovali online, trčali izabrano rastojanje i pratili kilometražu putem aplikacije. Kotizacije počinju od 8,5 evra, a prihod od kotizacija podržao je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka - NURDOR. 

Novogodišnja humanitarna bašta 

Srpski Filantropski Forum, Fondacija Ana i Vlade Divac i Botanička bašta "Jevremovac" su organizovali "Novogodišnju humanitarnu baštu". Kompanije su iznajmile drveće, zaposleni su ih ukrašavali, a sredstva su prikupljena za obnovu Bašte i pakete hrane za ugrožene. Prikupljeno je preko 10.000 evra. 

Davanje državi 

Davanje državi, što obuhvata donacije vlastima i institucijama, generisalo je udeo od nešto više od četvrtine svih dobrotvornih akcija. Ovaj udeo je značajno manji u poređenju sa davanjem neprofitnom sektoru. Što se tiče donacija institucijama specifično, obrazovne institucije su primile najveći nivo podrške, predstavljajući 30,4% svih instanci. Sledile su socijalne ustanove (29,3%), zdravstvene ustanove (23,8%), vlasti (14,3%) i kulturne ustanove (2%). 

Što se tiče učestalosti podrške, donacije državi u 2022. godini su uglavnom bile namenjene podršci obrazovanju. Primaoci ovih donacija uglavnom su bili obrazovne ustanove. Što se tiče specifičnih tipova donatora, poslovni sektor je bio najaktivniji tip donatora u donacijama upućenim državi. Preciznije, od svih donacija vlastima i institucijama, 55,2% instanci i 89,5% doniranog iznosa generisano je od strane korporativnih donatora. 

Grafikon 5: Prikaz davanja institucijama države prema vrsti institucija (% dobrotvornih akcija) 

Primeri davanja
 
Davanje za žensko zdravstvo 

8. marta 2022. godine, žene zaposlene u kompaniji DRÄXLMAIER Group donirale su sredstva koja su prikupljena za njihove poklone povodom Dana žena "Dr. Bošku Vrebalovu" Zdravstvenom centru u Zrenjaninu za poboljšanje uslova Savetovališta za zdravstvenu negu žena i Klinike za dečiju ginekologiju. Ukupni prikupljeni iznos bio je oko 5.370 evra. Kompanija je podržala inicijativu dodatnom donacijom Domu zdravlja Zrenjanin. 

Kampanja "Da pobedi dečji osmeh"

Udruženje Džedajski pokret iz Niša je pokrenulo kampanju "Da pobedi dečji osmeh" na platformi Donacije.rs kako bi prikupili sredstva za nabavku reanimacionog stola za prevremeno rođene bebe, koji je namenjen da bude doniran Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije. Kao deo kampanje, održana je humanitarna revija mode u čast majke J.R., koja je preminula od tumora pluća nakon porođaja. Tokom kampanje prikupljeno je više od 12.300 evra, uz podršku 179 donatora. 

Zajednici zajedno 2022. 

Kampanja kompanije NIS ad Novi Sad "Zajednici zajedno" fokusirana je na povećanje stope nataliteta i reproduktivnog zdravlja. U trinaest zajednica prikupljeno je oko 1.010.700 evra kako bi se podržali troškovi vantelesne oplodnje i nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove, uključujući Dom zdravlja Kikinda.