Građani su (putem masovnih davanja) kontinuirano bili najznačajniji tip donatora, kroz aktivno učestvovanje od 2015. godine. Međutim, 2020. godine zabeležen je značajan porast davanja poslovnog sektora koji se fokusirao na ublažavanje posledica pandemije. Međutim, 2021. godine došlo je do smanjenja doprinosa poslovnog sektora, što prati trend koji je uočen u poslednje dve godine. Konkretno, primećen je pad u davanju putem poziva na konkurse od strane kompanija. 

Osim porasta masovnog davanja, neprofitne organizacije su takođe zabeležile porast svog uloga kao donatori. U poređenju sa 2021. godinom, primećen je uzlazni trend broja dobrotvornih akcija domaćih udruženja putem direktnog davanja i javnih konkursa. 

Trendovi u tipovima donatora u Srbiji - 2018-2022. 

Grafikon 1: Broj dobrotvornih akcija u Srbiji, razvrstanih prema tipu donatora - 2018 - 2022. 

U 2022. godini, građani su odigrali značajnu ulogu u doniranju, doprinoseći više od trećine svih dobrotvornih akcija i i čineći više od dve trećine ukupnog doniranog iznosa. Poslovni sektor je bio drugi najaktivniji tip donatora, čineći 25,6% svih dobrotvornih akcija. Dodatno, akcije gde su bili uključeni višestruki tipovi donatora činile su 15% svih dobrotvornih akcija. Fizička lica su činila udeo od 14,4% u celokupnoj slici donatora. 

Grafikon 2: Struktura tipova donatora u Srbiji u 2022. godini. 

Masovno davanje 

U 2022. godini, građani su putem masovnog davanja bili najaktivniji tip donatora. Što se tiče tipa primaoca, građani su uglavnom podržavali neprofitne organizacije kroz kampanje za prikupljanje sredstava. Značajan deo, 58,6% svih donacija putem masovnog davanja, usmeren je ka neprofitnom sektoru, što se uklapa u prirodu organizovanih kampanja. Zdravstvo je bilo primarni fokus donacija građana, posebno lečenje. Tokom godina, primetne su različite forme masovnog prikupljanja sredstava u Srbiji, uključujući SMS donacije, online donacije putem platformi poput Donacije.rs, događaje za prikupljanja sredstava i drugo. 

Tehnološki napredak i uticaj pandemije doveli su do prelaska na online donacije i događaje, dok su se građani i neprofitni sektor prilagođavali novim okolnostima. Rast korisćenja "crowdfundinga" (prikupljanje sredstava od velikog broja ljudi putem interneta) u Srbiji se ogleda u povećanom iznosu prikupljenom putem platforme Donacije.rs. U 2022. godini, donirano je više od 212.600 evra za podršku raznim inicijativama putem platforme Donacije.rs, u poređenju sa 180.000 evra u 2021. godini. Masovne individualne donacije su činile oko 33.500 evra, dok je preostali iznos donirao miks donatora, uključujući građane, kompanije, pojedince i druge. 

Davanje od strane pojedinaca 

Individualni donatori su pokrenuli 14,4% svih dobrotvornih akcija, doprinoseći 3,3% ukupno doniranog iznosa. Primećen je blagi pad donacija od strane pojedinaca u poređenju sa prethodnom godinom. Za razliku od građana (putem masovnog davanja) koji su uglavnom podržavali neprofitni sektor 2022. godine, pojedinci su često usmeravali svoju podršku direktno osobama u potrebi, često se fokusirajući na ekonomski ugrožene osobe. 

Kome su pojedinci davali 2022. godine ​

Grafikon 3: Broj slučajeva pojedinačnog davanja razvrstanih prema vrsti primaoca 

Privatni entiteti, uključujući građane (putem masovnog davanja) i pojedinačne donatore, svoje donacije često usmeravaju kroz neprofitne entitete umesto prema državi (institucijama i vlastima). Masovne donacije su uglavnom usmeravane kroz neprofitne organizacije, zatim na direktnu podršku pojedincima i porodicama u potrebi (27,6% dobrotvornih akcija). Donacije institucijama činile su 10,7% svih masovnih dobrotvornih akcija, dok su vlasti imale udeo od 1% u takvim akcijama. 

S druge strane, pojedinačni donatori su uglavnom pružali direktnu podršku pojedincima i porodicama, prikazujući centralizovaniju strukturu davanja prema primaocima. Preciznije, 82,5% dobrotvornih akcija od pojedinačnih donatora direktno je dodeljeno pojedincima i porodicama u potrebi, 12% neprofitnim organizacijama i 4% institucijama. 

Za koje nameravane efekte su pojedinci davali u 2022. godini 

 

Grafikon 4: % dobrotvornih akcija od strane pojedinaca, razvrstanih prema cilju donacije 

Donacije sa kratkoročnim efektima su prevladavajući tip davanja privatnih entiteta, uključujući građane i pojedince. Među masovnim donacijama, 71,8% je kategorisano kao donacije sa kratkoročnim efektima. Slično tome, pojedinci su imali još veći udeo kratkoročnog davanja, pri čemu 85,2% njihovih dobrotvornih akcija spada u ovu kategoriju. Donacije sa dugoročnim efektima činile su 16,8% masovnih dobrotvornih akcija i 9,3% individualnih dobrotvornih akcija. 

Pojedinci su često učestvovali u kratkoročnom davanju kroz pružanje humanitarne pomoći, što ukazuje na fokusiranje na rešavanje trenutnih potreba. S druge strane, građani putem masovnog davanja često su usmeravali svoje donacije ka lečenju. 

Primeri davanja 
 
Druga godina kampanje "Superheroj" 

Mastercard i NURDOR-ova kampanja "Biti nečiji superheroj. Neprocenjivo" nastavila je aktivnost drugu godinu zaredom. Njihova online kolekcija odeće je prikupila 8.500 evra za NURDOR (Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka), opremajući Roditeljske kuće. 

Kampanja "Doniraj stipendiju" 

Nevladina organizacija "Svetionik" je obezbedila 1.200 stipendija tokom 12 godina rada. Njihova kampanja "Doniraj stipendiju" iz 2022. godine prikupila je 14.780 evra putem platforme Donacije.rs, što je iskorišćeno za podršku 25 studenata iz ugroženih sredina. 

Filantropi pojedinci 

Mikica Petronijević je donirao imovinu za inkluzivni kamp i dobio VIRTUS nagradu za individualnu filantropiju. Još jedan filantrop, Đorđe Tomić, svakodnevno je pomagao komšijama tako što im je obezbeđivao prevoz do lekarskih pregleda, takođe osvojivši VIRTUS nagradu za filantropiju. Među drugim primetnim filantropima bio je Nikola Stojković, koji je unapređivao dobrobit životinja u svojoj zajednici, dok je Sandra Tomić podržavala socijalno ugrožene porodice. Oboje su nagrađeni VIRTUS-om. 

Humanitarne akcije učenika u Srbiji 

Škole u Srbiji učestvovale su u raznim humanitarnim akcijama, zajedno sa učenicima, zaposlenima škola i lokalnim zajednicama. Kampanja "Radost darivanja" pomogla je deci iz ekonomski ugroženih porodica. Škola "Ivan Milutinović" je prikupila 3.300 evra za lečenje godinu dana starog deteta. Slično tome, na bazaru škole "Veljko Dugošević" je prikupljeno 8.500 evra za lečenje studenata i pomoć ekonomski ugroženim porodicama. Magdalena Stanković i njeni vršnjaci su dobili VIRTUS nagradu za podsticanje filantropije među vršnjacima. 

Davanje kompanija 

Poslovni sektor u Srbiji je učestvovao u oko četvrtini svih dobrotvornih akcija i doprineo je sa 22,8% ukupnog doniranog iznosa. Filantropske akcije kompanija u 2022. godini generisale su iznos veći od 7,6 miliona evra. Među korporativnim donatorima, kompanije su činile većinu, predstavljajući 72,6% svih instanci korporativnih donacija. Male i srednje velike kompanije (SME) doprinele su sa 21,7% instanci, dok su korporativne fondacije činile 5,7%. Korporativne donacije su često bile obavljane putem direktnog davanja i često su podrazumevale podršku zdravstvu. Među najaktivnijim korporativnim donatorima u Srbiji tokom 2022. godine su Nis a.d. Novi Sad, DM drogerie markt d.o.o, Mozzart d.o.o. Beograd, Telekom Srbija a.d., Lidl Srbija KD i drugi. 

Kome je poslovni sektor davao u 2022. godini 

Grafikon 5: Broj dobrotvornih akcija poslovnog sektora, razvrstanih prema tipu primaoca 

Dok su se građani uglavnom fokusirali na podršku neprofitnim organizacijama, najveći procenat korporativnog davanja bio je usmeren kroz rad institucija, pretežno obrazovnih i zdravstvenih. Davanje neprofitnim organizacijama činilo je 34,2% svih korporativnih donacija, zatim donacije usmerene prema pojedincima i porodicama (19,1%), vlastima (8,55%) i drugim primaocima (2,4%). Visoki udeo instanci korporativnih donacija upućenih neprofitnim organizacijama ukazuje na tendenciju ka partnerstvima između neprofitnih organizacija i kompanija u filantropskim inicijativama. Ovi vidovi saradnje se različito oblikuju, kao što su direktni korporativni donatori neprofitnim udruženjima i fondacijama, kontinuirana finansijska ili in-kind podrška za određene projekte i zajedničke inicijative. 

Za koje svrhe su kompanije davale u 2022. godini 

Grafikon 6: % dobrotvornih akcija korporativnog davanja, razvrstanih prema nameri davanja 

U 2022. godini, gotovo polovina svih korporativnih donacija imala je dugoročne ciljeve, dok je nešto manje od trećine bilo usmereno na postizanje ciljeva sa kratkoročnim efektima. Među korporativnim donacijama sa dugoročnim efektima, najveći deo činile su donacije opreme. Ove donacije obuhvataju različite predmete, uključujući medicinske uređaje namenjene zdravstvenim institucijama, IT opremu namenjenu školama, kao i nameštaj i druge vrste opreme. 

Primeri davanja ​
 
Podrška osnaživanju žena 

Avon Cosmetics podržava Autonomni ženski centar od 2008. godine, dok je u 2022. donirao 13.000 evra za programe koji pomažu ženama koje su pretrpele nasilje u porodici. Lidl Srbija KD je pokrenuo takmičenje "Snažne. Hrabre. Važne", podržavajući žene preduzetnice promovisanjem proizvoda u prodavnicama. Lindex Pink kampanja Triple Jump Group je prikupila 100.000 evra za borbu protiv raka dojke. 

Program "Podrška, ne perfekcija" 

Generali osiguranje Srbija i Fondacija Novak Đoković pokrenuli su program "Podrška, ne perfekcija" za roditelje i staratelje. Podržano je 2.300 roditelja kroz 600 radionica, što je kompaniji Generali osiguranje Srbija obezbedilo VIRTUS nagradu za dugoročno partnerstvo. 

Turnir Fer plej 

UNICEF-ov turnir u košarci "Fer plej" je ujedinio poslovne subjekte i prikupio 18.700 evra za program promocije mentalnog zdravlja dece i mladih. Imlek, OTP Bank, SAGA, L'Oreal Balkans, Brose, Delta Fondacija, SBB, Comtrade i drugi su učestvovali. 

Korporativna investicija u zdravstvo 

Kompanija Galenika je donirala 80.000 evra Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, što je uticalo na poboljšanje hirurškog lečenja poremećaja srčanih zalizaka. Modernizovana metoda ima za cilj veći broj operacija i kraće vreme trajanja operacija. 

Kome je dijaspora davala 2022. godine

 Grafikon 7: Broj dobrotvornih akcija dijaspore, razvrstanih prema tipu primaoca 

Prema bazi podataka Giving Balkans, 2022. godine donatori iz dijaspore su donirali oko 1,8 miliona evra, što je prikupljeno kroz 602 jedinstvene dobrotvorne akcije. Većina donacija direktno je dodeljena pojedincima i porodicama - u 89,2% svih dobrotvornih akcija. Ove donacije su uglavnom bile usmerene ka pružanju podrške marginalizovanim grupama, čineći 40,5% svih donacija iz dijaspore, a zatim i naporima za smanjenje siromaštva, sa udelom od 38,2%. 

Za koje nameravane efekte je dijaspora davala u 2022. godini 

Grafikon 8: % dobrotvornih akcija dijaspore, razvrstanih prema nameri davanja 

Slično lokalnim individualnim donatorima, donacije dijaspore prevladavale su u donacijama sa kratkoročnim efektima (90% svih akcija). Sa druge strane, dugoročno davanje generisalo je samo 9% svih dobrotvornih akcija iz dijaspore. 

Primeri davanja 
Dijaspora iz Švajcarske pružila pomoć ekonomski ugroženim porodicama

Humanitarna organizacija Nemanjići - Tićino, formirana od strane švajcarske dijaspore 2009. godine, prikupila je 39.400 evra u 2022. godini za pomoć ekonomski ugroženim srpskim porodicama. 

Srpska dijaspora u SAD donirala za zdravstvo 

SAMA, Srpska Američka Medicinska Asocijacija, prikupila je 110.000 evra na večeri u Čikagu. Sredstva su bila usmerena na rekonstrukciju centra za hemodijalizu u Opštoj bolnici u Užicu. 

Srpska filantropska gala 2022. 

Srpska Filantropska Asocijacija je organizovala godišnji događaj u Njujorku. 400 učesnika je prikupilo 93.000 evra za program stipendija za studente Fondacije Studenica, što je usmereno na 65 srpskih studentata korisnika.