Tips and best practices | Giving Balkans

Blog

Mediji o neprofitnim organizacijama i njihovim aktivnostima ne izveštavaju dovoljno, a kada izveštavaju to je retko, šturo, nedovoljno, u malom obimu i bez zalaženja u suštinu. Ovako će većina organizacija u regionu, ali i šire, opisati svoj odnos s medijima. 

„Mi radimo sjajne stvari, ali mediji ne zanima da izveštavaju o tome“, rečenica je koju vrlo često možete čuti od organizacija. Činjenica je da mediji ne posvećuju mnogo pažnje aktivnostima neprofitnih organizacija i da prostor za poboljšanje postoji. Dodatni problem je što neki mediji, posebno tabloidi, utiču na stvaranje loše i netačne slike o neprofitnim organizacijama, pa utiču na to da se u javnosti stvaraju predrasude i formira negativna slika o sektoru. 

Da bi se taj problem prevazišao, potrebno je da organizacije najpre medije, a potom i širu javnost, informišu i edukuju o svom radu i približe im svoju misiju. Komunikacija i dobra saradnja ključne su u tom procesu. Zbog toga u novom blogu pišemo o tome šta sve možete uraditi da uspostavite i(li) unapredite odnos vaše organizacije sa medijima i kako da vesti o akcijama i dobrim delima koja sprovodite dobiju više medijskog prostora. 

Saznaj više

Poslodavci sa sigurnošću mogu da znaju kada će im zatrebati kvalitetan poklon za zaposlene, jer godišnjice rada, rođendani i praznici imaju tendenciju da se prišunjaju svake godine.

Umesto vaučera za kozmetički tretman ili cveća, vaša kompanija može da se odluči za usluge ili proizvode socijalnih preduzeća kako bi proslavila posebne prilike. Na taj način uživate dvostruku dobit: obraćate pažnju na zaposlene, a i na ugrožene grupe ljudi kojima je potrebna podrška.

Navedeni predlozi ne odnose se nužno na kompanije: svako ko želi da obraduje dragu osobu može da podrži rad socijalnih preduzeća. To ne moraju biti proizvodi, već povod da se počastite kafom ili limunadom u beogradskim kafićima gde podržavate decu iz Svratišta i osobe sa smetnjama u razvoju.

Posebno važna vest je da je Narodna skupština Republike Srbije 4. februara 2022. usvojila Zakon o socijalnom preduzetništvu kojim se prvi put na sveobuhvatan način uređuje oblast socijalnog preduzetništva i podstiče njegov dalji razvoj. Cilj ovog zakona je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva, kao i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba. 

Uvođenjem socijalnog preduzetništva u pravni sistem doprineće aktivaciji društveno osetljivih grupa, njihovoj integraciji u društvo, ali i njihovo ekonomsko osnaživanje. S tim u vezi, pogledajte samo neka od socijalnih preduzeća u Srbiji i podržite njihov dalji razvoj – koji god povod imali na umu.

Saznaj više