Tips and best practices | Giving Balkans

Blog

Poslodavci sa sigurnošću mogu da znaju kada će im zatrebati kvalitetan poklon za zaposlene, jer godišnjice rada, rođendani i praznici imaju tendenciju da se prišunjaju svake godine.

Umesto vaučera za kozmetički tretman ili cveća, vaša kompanija može da se odluči za usluge ili proizvode socijalnih preduzeća kako bi proslavila posebne prilike. Na taj način uživate dvostruku dobit: obraćate pažnju na zaposlene, a i na ugrožene grupe ljudi kojima je potrebna podrška.

Navedeni predlozi ne odnose se nužno na kompanije: svako ko želi da obraduje dragu osobu može da podrži rad socijalnih preduzeća. To ne moraju biti proizvodi, već povod da se počastite kafom ili limunadom u beogradskim kafićima gde podržavate decu iz Svratišta i osobe sa smetnjama u razvoju.

Posebno važna vest je da je Narodna skupština Republike Srbije 4. februara 2022. usvojila Zakon o socijalnom preduzetništvu kojim se prvi put na sveobuhvatan način uređuje oblast socijalnog preduzetništva i podstiče njegov dalji razvoj. Cilj ovog zakona je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva, kao i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba. 

Uvođenjem socijalnog preduzetništva u pravni sistem doprineće aktivaciji društveno osetljivih grupa, njihovoj integraciji u društvo, ali i njihovo ekonomsko osnaživanje. S tim u vezi, pogledajte samo neka od socijalnih preduzeća u Srbiji i podržite njihov dalji razvoj – koji god povod imali na umu.

Saznaj više