Trendovi kod grupa korisnika u Srbiji – 2018-2022. ​

Grafikon 1: Trendovi davanja ka krajnim korisnicima u Srbiji – 2018. - 2022. (% dobrotvornih akcija)  

Grupe korisnika koje primaju podršku od domaćih donacija u 2022. 

Od 2020. godine, lokalne zajednice su najčešće primale podršku u poređenju sa drugim grupama korisnika. Međutim, u 2022. godini se taj trend promenio, zbog smanjenja procenta davanja namenjenog lokalnim zajednicama. Umesto toga, osobe sa zdravstvenim problemima postale su najčešće podržana grupa. Konkretno, 20,3% svih instanci i 58,5% ukupnog doniranog iznosa je bilo namenjeno osobama sa zdravstvenim problemima. Te dobrotvorne akcije najčešće su podrazumevale prikupljanje sredstava za lečenje. 

Druge ključne grupe korisnika (lokalne zajednice, ekonomski ugrožene osobe i osobe sa invaliditetom) imale su nešto manji procenat dobrotvornih akcija. Što se tiče ukupnog zabeleženog iznosa, ekonomskoj ugrožene osobe bile su druga najviše podržana grupa korisnika - 13,8% ukupnog iznosa. Značajan deo tog iznosa se može pripisati prikupljenom iznosu u 2022. godini od strane humanitarne organizacije Srbi za Srbe, koja je prikupila oko 3 miliona evra u donacijama za podršku ekonomski ugroženim porodicama. 

Što se tiče drugih grupa korisnika koje generalno imaju manje zabeleženih instanci, veći deo davanja je usmeren ka samohranim roditeljima (4,6%), ljudima koji žive u drugim zemljama (3,6%), talentovanoj deci i mladima (3,1%) i deci bez roditeljskog staranja (3%). 

 

Grafikon 2: Prikaz davanja ka ključnim grupama u Srbiji u 2022. godini. 

Kako grupe korisnika dobijaju podršku od različitih vrsta donatora 

Građani su putem masovnog davanja bili glavni tipovi donatora u davanju za osobe sa zdravstvenim problemima, osobe sa invaliditetom i ekonomski ugrožene osobe. S druge strane, primarni izvor davanja za lokalne zajednice bio je poslovni sektor. 

Donacije građana putem masovnog davanja najčešće su bile usmerene za osobe sa zdravstvenim problemima, a to je uglavnom obuhvatalo finansiranje lečenja. Za podršku ekonomski ugroženim osobama, građani su najaktivniji u akcijama koje su prikupile sredstva za humanitarnu pomoć i distribuciju potrepština i potrošnih dobara. 

Za podršku lokalnim zajednicama, poslovni sektor je najaktivniji u donacijama opreme kao što su IT oprema za škole, medicinska oprema namenjena zdravstvenim ustanovama i druga oprema. 

Grafikon 3: Tok davanja od tipa donatora do ključnih grupa krajnjih korisnika – 2022. (% dobrotvornih akcija) 

Nameravani efekti davanja za ključne grupe korisnika 

Donacije sa dugoročnim efektima dodeljene su u 56% svih davanja lokalnim zajednicama. S druge strane, za podršku drugim ključnim grupama korisnika (osobe sa invaliditetom, osobe sa zdravstvenim problemima i ekonomski ugrožene osobe) kratkoročno davanje je bilo primarni oblik davanja. To je podrazumevalo davanje za rešavanje trenutnih potreba, pružanje humanitarne pomoći ili drugih oblika podrške koji privremeno rešavaju društveni problem,. 

Grafikon 4: Planirani efekti davanja prema ključnim grupama korisnika – 2022. (% instanci). 

Primeri davanja
 
Davanje lokalnoj zajednici 

Delhaize Srbija je za lokalnu zajednicu u Nišu donirao 4.260 evra preko Lokalne fondacije Niš 2022. godine. Sredstva su obezbeđena putem programa Trag Fondacije "Fondacija našeg kraja - zajednica se pita!". Još jedan primer davanja lokalnoj zajednici dolazi od Slobodana Vasića, radijskog novinara iz Požarevca, koji je dobio VIRTUS specijalnu nagradu za prikupljanje sredstava za lečenje i renoviranje domova za ekonomski ugrožene porodice. Njegova inicijativa je prikupila 31.500 evra za lečenje J.M. i podršku ugroženim porodicama.

Šetnja solidarnosti 

Pedagog Nenad Popović je prešao 1.300 kilometara kako bi pomogao porodici u selu Žabalj koja nema struju ni vodu. Podrška građana je tokom njegove 30-dnevne šetnje prikupila 6.300 evra, s ciljem izgradnje nove kuće za porodicu putem Just Giving platforme.