Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je utorak 5. marta društveni dijalog pod nazivom „Filantropija kao davanja za opšte dobro – unapređenje podsticajnog okvira“.

Teme skupa bile su orijentisane ka javnim politikama za podsticaj dobrotvornih davanja – bilo je reči o oživljavanju aktivnog rada Saveta za filantropiju osnovanog 2018. godine i stvaranju kompenzacionog fonda kroz koji bi se vraćao PDV na dobrotvorne donacije.

Jedna od ključnih tema razgovora bilo je i grupno finansiranje, odnosno crowdfunding. Direktor Catalysta Miloš Janković predložio je konkretne korake za unapređenje zakonskog okvira kako bi regulativa omogućavala lakši i učinkovitiji crowdfunding. Između ostalog, potrebno je:

  • olakšati pristup globalnim platformama dopunama šifrarnika plaćanja za domaći i devizni platni promet,

  • olakšati rad lokalnih platformi preciznijim tumačenjem Zakona o platnim institucijama,

  • priznati organizacijama oslobađanje od poreza i kada je novac prikupljen na ovaj način,

  • omogućiti da kompanije koriste poreske olakšice predviđene Zakonom o porezu na dobit i kada doniraju za projekte od opšteg dobra preko donacijskih crowdfunding platformi.

Učesnici društvenog dijaloga postpisali su saglasnost o postupanjima. Sada je zadatak neprofitnih organizacija da pruže efektne predloge za institucionalna rešenja, a zadatak vlast da na osnovu zajedničkog iskustva stvore konkretne podsticaje za filantropski ekosistem u zemlji.

Društveni dijalog organizovalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa organizacijama Partners global, Evropskim centrom za neprofitno pravo, Srpskim filantropskim forumom i Trag fondacijom, uz podršku Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švajcarske agencija za razvoj i saradnju (SDC).