Krijimi i lidhjeve të thella me mbështetësit është thelbësor për organizatat e shoqërisë civile (OShC) për të krijuar ndryshime të qëndrueshme. Suksesi varet nga njohja e mbështetësve tuaj, çfarë i motivon ata dhe si e mbështesin kauzën tuaj. Dhe pikërisht në këtë pikë, del në plan të parë ideja e personit mbështetës (supporter persona). Duke u thelluar në mendjet dhe zemrat e mbështetësve tuaj, ju fitoni njohuri të vlefshme që udhëzojnë strategjitë, mesazhet dhe programet tuaja.

Në këtë blog, ne do të zhytemi në botën e personave mbështetës dhe do të zbulojmë se si t'i përkufizojmë ato për qëllimet tuaja të OShC-ve dhe se si ato mund të ndryshojnë punën tuaj. Pra, le të nisemi së bashku në këtë udhëtim ndriçues.

Çfarë është një person mbështetës dhe pse ka rëndësi?

Personi mbështetës është një përfaqësim gjysmë fiktiv i mbështetësit tuaj ideal. Ajo shkon përtej demografisë dhe ofron një të kuptuar të thellë të vlerave, aspiratave dhe interesave të tyre. Krijimi i një personi mbështetës përfshin kryerjen e hulumtimeve, anketave dhe intervistave të thelluara me mbështetësit tuaj ekzistues. Gjeni modele, interesa dhe preferenca të përbashkëta për të ndërtuar një profil të qartë.

Hapi i parë është të përcaktoni moshën, gjininë, vendndodhjen dhe profesionin e mbështetësve tuaj aktualë. Pastaj, zhytuni pak më thellë për të mësuar rreth preferencave të tyre, aspiratave personale dhe çfarë i motivon ata të mbështesin kauzën tuaj. Përdorni burime si pyetësorët në internet, analizat e mediave sociale dhe intervistat e donatorëve për të mbledhur informacion të detajuar.

Shpalosja dhe të kuptuarit e frikës, shpresave dhe nevojave të tyre

Për të krijuar një person mbështetës gjithëpërfshirës, ​​është thelbësore të njihni emocionet, frikën, shpresat dhe nevojat e tyre. Ndjeshmëria (empatia) luan një rol kryesor në këtë proces. Merrni parasysh se me çfarë sfidash përballen ata në jetën e tyre të përditshme dhe se si organizata juaj mund t'i trajtojë ato pika të dobëta. Angazhohuni në biseda në internet (online) dhe jashtë linje (offline) me mbështetësit tuaj për të kuptuar historitë dhe përvojat e tyre personale.

Realizoni fokus grupe ose organizoni takime virtuale për të inkurajuar diskutime të hapura. Përdorni të treguarit e rrëfimeve për t'u lidhur me mbështetësit tuaj në një nivel më të thellë. Ndani histori suksesi dhe dëshmi që vënë në pah ndikimin e organizatës suaj. Kjo lidhje emocionale do t'ju ndihmojë të identifikoni tema të përbashkëta që rezonojnë me mbështetësit tuaj dhe të formësoni personin mbështetës tuaj në përputhje me rrethanat.

Kultivimi i marrëdhënieve më të forta dhe besnikërisë

Një person mbështetës i fortë i jep OShC-së tuaj një mori përfitimesh. Le të shohim se si mund ta përdorni këtë informacion për të përmirësuar efektivitetin e organizatës suaj:

Mesazhe të personalizuara dhe kontakte: Me një të kuptuar të qartë të interesave dhe motivimeve të mbështetësve tuaj, ju mund të krijoni mesazhe të personalizuara që u flasin drejtpërdrejt atyre. Kjo qasje e përshtatur do të "prekë më thellë në tel", duke nxitur angazhimin dhe besnikërinë.

Strategjitë e optimizuara për mbledhjen e fondeve: Duke kuptuar preferencat e mbështetësve tuaj dhe duke dhënë modele, ju mund të krijoni fushata për mbledhjen e fondeve që tërheqin interesat e tyre. Bëni përpjekjet tuaja për mbledhjen e fondeve specifike për vlerat dhe interesat e tyre për të inkurajuar kontribute më të mëdha.

Rritja e përpjekjeve për avokim: Interesat e përbashkëta janë shpirti i avokimit dhe aktivizmit. Duke qenë të vetëdijshëm për personin mbështetës tuaj, ju mund t'i mobilizoni më me sukses mbështetësit tuaj, duke i bashkuar ata rreth çështjeve të përbashkëta dhe duke rritur ndikimin tuaj.

Zhvillimi më i mirë i programit: Duke përshtatur iniciativat dhe programet tuaja për të përmbushur nevojat e mbështetësve tuaj, ju do të rrisni rëndësinë dhe efikasitetin e tyre. Kjo strategji përmirëson rezultatet e programit dhe demonstron kapacitetin e OShC-ve tuaja për të pasur ndikim.

Marrëdhëniet e forcuara: Një të kuptuar i thellë i mbështetësve tuaj nxit marrëdhënie më të forta. Shprehja e kujdesit dhe vlerësimit të sinqertë për përfshirjen e tyre kultivon besnikërinë dhe angazhimin afatgjatë ndaj kauzës suaj.

Burimi​: Fondacionin SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë

Si mund të krijoni profilin e personit mbështetës tuaj?

Për t'ju treguar se si të krijoni një profil për personin mbështetës tuaj, ne do t'ju japim një shembull imagjinar të një organizate të vërtetë nga Kosova.

Ne kemi përdorur Fondacionin SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë si shembull sepse është një organizatë e shquar, e njohur dhe e besueshme në komunitet dhe e suksesshme në përpjekjet e saj për mbledhjen e fondeve. Nëse ju ka ikur intervista jonë me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, mund ta lexoni këtu.

 • Personi mbështetës: Ana
 • Demografia:
 • Emri: Ana
 • Mosha: 35
 • Profesioni: Menaxhere marketingu
 • Vendndodhja: Prishtinë, Kosovë
 • Statusi familjar: E martuar, ka dy fëmijë
 • Sfondi: Ana është një person i motivuar dhe i sjellshëm, entuziaste për të ndihmuar fëmijët e paprivilegjuar të Kosovës. Asaj gjithmonë i ka rrahur zemra për mirëqenien e fëmijëve dhe është e përkushtuar për të përmirësuar jetët e tyre. Ana është në gjendje të mbështesë kauzat që janë të rëndësishme për të, sepse ajo ka një punë të qëndrueshme si menaxhere marketingu dhe një situatë të mirë financiare.

Vlerat dhe motivimet:

 • Ana motivohet nga bashkëndjesia dhe dëshira e sinqertë për të ndihmuar ata në nevojë. Ajo beson se çdo fëmijë meriton të rritet në një familje të dashur dhe të kujdesshme.
 • Ana është entuziaste për drejtësinë sociale dhe dëshiron të shohë një shoqëri të drejtë ku të gjithë fëmijët të kenë mundësi të barabarta për të lulëzuar pavarësisht nga prejardhja e tyre.
 • Ana është e përkushtuar të kontribuojë në mënyrë aktive në zhvillimin e komunitetit të saj, sepse ajo e njeh vlerën e komuniteteve të forta.

Objektivat dhe interesat

 • Të dhuruarit që ka një ndikim: Ana dëshiron të përmirësojë vërtet jetën e fëmijëve të braktisur dhe të paprivilegjuar. Ajo kërkon organizata si SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë që ofrojnë mbështetje të plotë dhe kujdes afatgjatë.
 • Vlerat familjare: Duke qenë nënë, Ana u jep përparësi programeve që u japin fëmijëve të cenueshëm një mjedis shtëpiak mbështetës.
 • Llogaridhënia dhe transparenca: Ana e pëlqen llogaridhënien në OShC dhe dëshiron të sigurohet që kontributet e saj të përdoren siç duhet dhe me efikasitet për të ndihmuar fëmijët në nevojë.
 • Bashkëpunimi: Për të rritur ndikimin e përpjekjeve të saj, Ana është e interesuar të punojë me njerëz dhe organizata që ndajnë të njëjtin mendim.

Metodat e preferuara të komunikimit:

 • Facebook dhe Instagram janë dy nga kanalet e rrjeteve sociale që Ana përdor shpesh. Nëpërmjet këtyre platformave, ajo ndjek OShC-të dhe përcjell operacionet e tyre.
 • Buletinet me email: Ana çmon marrjen e përditësimeve të shpeshta dhe historive suksesi nga kauzat që ajo mbështet, pasi ato e mbajnë atë të përfshirë dhe të informuar.
 • Ngjarje dhe seminare: Anës i pëlqen të marrë pjesë në ngjarje dhe seminare të organizuara jofitimprurëse, sepse ato i mundësojnë asaj të mësojë, të rrjetëzohet dhe të ketë një kuptim më të thellë të kauzës.

Mesazhi kryesor për Anën: Mirësia dhe angazhimi juaj përmirësojnë ndjeshëm jetën e fëmijëve të braktisur dhe të paprivilegjuar. SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë mund të vazhdojë t'u ofrojë këtyre fëmijëve shtëpi të ngrohta, arsim dhe një të ardhme më të mirë me ndihmën tuaj. Së bashku, ne mund të ndërtojmë një shoqëri ku çdo fëmijë ka mundësinë të përparojë.

E shihni sa të detajuar ishim në krijimin e personit tonë mbështetës? Ky është vetëm një shembull që mund ta përdorni si model në krijimin e një profili të një mbështetësi ideal për organizatën tuaj. Provojeni sa më shpejt që të mundeni dhe do të habiteni nga rezultatet.

Përfundimi

Të kuptuarit e mbështetësve tuaj në një nivel më të thellë është jetik për sukses. Duke krijuar persona mbështetës që përthekojnë shpresat, frikën dhe nevojat e tyre, ju mund të përshtatni strategjitë, mesazhet dhe programet tuaja për të maksimizuar ndikimin. Investoni kohë në kërkimin, angazhimin dhe bashkëndjesinë me mbështetësit tuaj për të krijuar persona të fuqishëm mbështetës që e çojnë përpara OShC-në tuaj. Mbani mend, çelësi i ndryshimit transformues qëndron në krijimin e lidhjeve domethënëse me ata që ndajnë vizionin tuaj.

 

Ky artikull është bërë i mundur nga mbështetja bujare e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e Catalyst Balkans dhe nuk pasqyron domosdoshmërish pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Programi për Angazhim Qytetar në Kosovë është një iniciativë pesë vjeçare zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).