Kampanja je sakupila ukupno 20.000 EUR (23.105 USD), što predstavlja 513% prvobitnog cilja. Knjiga čiju publikaciju je kampanja omogućila biće izdata u februaru 2019.

Kampanja na platformi Indiegogo lanisrana je u septembru, a za mesec dana ona je višestruko nadamašila svoj prvobitni cilj, sa podrškom 561 donatora iz celog sveta. Osnovna ideja crowdfunding kampanje bila je prikupljanje sredstava za štampanje knjige #ŽeneBiH koja sadrži biografije žena iz BiH koje su razbijale stereotipe, unapređivale prava žena i zalagale se za emancipaciju. Knjiga je upotpunjejna originalnim ilustracijama umetnica iz BiH.  

Kampanja je završena 10. oktobra, a danas su se putem Facebooka, autorke knjige, Amila, Hatidža i Maša zahvalile svima koji su donirali, onima koji su vesti o kampanji delili putem društvenih mreža, ambasadorima i ambasadrokama projekta, kao i svima koji su o ovome pričali u javnosti.

“Ovo je naš zajednički uspeh. Sva dodatna sredstva koja smo skupili ćemo iskoristiti kako bismo odštampali dodatne primerke knjiga i poklonili ih bibliotekama u Bosni i Hercegovini. Naša želja je da ova knjiga dođe do što više ljudi koji možda nisu bili u mogućnosti da doniraju tokom naše crowdfunding kampanje, ali bi želeli da pročitaju knjigu”, rekla je Hatidža Gušić.

Osim izuzetnog uspeha same kampanje, od velikog je značaja i njen društveni uticaj. Zbog velike pažnje koju je privukla sama kampanja, u fokus javnosti došle su i teme važnosti ženske istorije i emancipacije žena.

“Cilj ove kampanje nije bio samo da prikpupimo finansijska sredstva za izdavanje ove knjige. Mi smo takođe na ovaj način želele da pokrenemo priču o značajnim istorijskim postignućima žena u javnom prostoru”, navela je Maša Duraklić.

Svi koji su donirali svoj primerak knjige (kao i dodatnih nagrada - “perkova”) mogu da očekuju već u februaru iduće godine. Do tada, nema sumnje da se konverzacija o značajnim ženama nastavlja u čitavom regionu. Tome u prilog govori i učešće autorki #ŽeneBiH na festivalu VoxFeminae u Zagrebu 7. oktobra, gde su se između ostalog družile i sa kreatorkama jednog sličnog projekta - društvene igre Fierce Women.