Povodom proslave 40 godina postojanja, cementara Kakanj uručila je 5. oktobra dve simbolične donacije gradu Kaknju: oko 20.400 EUR (odnosno 40.000 KM) za nabavku jednokasetnog digitajzera za standardnu radiografiju i 40 mBot robota za programiranje namenjenih osnovnim školama.

Cementara je poznata po svojoj društvenoj odgovornosti, a neke od ranijih inicijativa uključuju višegodišnju podršku Gradskoj biblioteci kao i donaciju 15 računara jednoj srednjoj školi.

Pored savremenog medicinskog uređaja, ova najskorija donacija doneće i 40 mBot robota školama u Kaknju. U pitanju je jedistveno edukativno sredstvo za učenje kodiranja/programiranja koje deci pomaže da savladaju osnove elektronike i robotike.

Proslava je održana u Sarajevskoj većnici a donaciju su primili Lamija Veispahić, pomoćnica direktora JU Doma zdravlja Kakanj, i Slaven Katičić, predsjedavajući Opštinskog veća Kakanj.

„Mi smo uistinu u zadnjih gotovo dvadeset godina navikli da cementara uvijek pruža ruku prema Kaknju, prema svojim građanima, i da pokazuje svoju osjetljivost, svoju dobru volju i svoju plemenitu namjeru prema najširim slojevima građanstva, prema sportskim kolektivima, prema Općini Kakanj, prema vjerskim zajednicama, prema svim drugim ustanovama i organizacijama bitnim za funkcioniranje naše lokalne sredine. Ono na čemu posebno zahvaljujem je za kontinuiranu brigu za svoje zaposlenike, a također im hvala što brinu o svojim umirovljenicima, što ih nikada ne zaboravljaju. U tom smislu, pozivam ih da nastave na takav način kako su do sad djelovali u našoj lokalnoj sredini”, istakao je Slaven Katić.

Pored različitih društveno odgovornih inicjativa usmernenih na sopstvene zaposlene kao i širu zajednicu, cementara Kakanj nastoji da pokaže odgovornost i prema životnoj sredini. Tako je pokrenuto nekoliko projekata sa ciljem unapređenja zaštite životine sredine i smanjenja štetnih uticaja cementare.

Optimizacija proizovodnog procesa omomgućila je smanjenje emisija prašine i drugih štetnih gasova u vazduh, kao i smanjenje emisije buke i korišćenje alternativnih sirovina. Uz to pokrenuti su projekti za zaštitu voda (ugradnja sistema za prečišćavanje) i tla.