Grupet kryesore të përfituesve përfundimtarë 2018 - 2022 - shkarkoni infografikën në PDF

Grupet përfituese që marrin mbështetje nga dhurimi vendas në vitin 2022 

Në vitin 2022, 65.4% e të gjitha rasteve të dhurimit (dhe 47.3% e shumës së regjistruar) në Kosovë ishin të drejtuara drejt njerëzve në nevojë ekonomike. Niveli i lartë i dhurimit për këtë grup të veçantë paraqet vazhdimësi të një trendi që ka filluar në vitin 2020. Gjithashtu korrespondon me trendet socio-ekonomike dhe pasigurinë ushqimore dhe inflacionin më të lartë që po ndodh në Kosovë gjatë së njëjtës periudhë. 

Grupet e tjera kyçe përfituese në vitin 2022 përfshijnë popullsinë e komuniteteve të veçanta lokale (10% e rasteve të dhurimit dhe 4.4% e shumës së dhuruar) të cilët kanë përfituar nga përmirësimet e bazuara në komunitet në mjedisin lokal dhe njerëzit me probleme shëndetësore (9.0% e rasteve të donacioneve dhe 13.7% të shumës së dhuruar). 

Vlen të theksohet se frekuenca e rasteve të dhurimit të fokusuara në popullatën e përgjithshme të Kosovës në vitin 2022 ishte 2.5%, ndërsa vlera e donacioneve arriti në 24.8% të shumës totale të dhuruar. Ky trend ishte rezultat i donacioneve të dedikuara për mbështetjen e Fondit të Sigurisë së Kosovës në vitin 2022. 

Përfituesit 2022 - shkarkoni infografikun në PDF 

Si mbështeten grupet përfituese nga kategori të ndryshme donatorësh 

Dhurimi i shumicës individuale ishte burimi kryesor i donacioneve për njerëzit në nevojë ekonomike dhe njerëzit me probleme shëndetësore. Në më shumë se gjysmën e të gjitha rasteve të dhurimit për njerëzit me probleme shëndetësore dhe në më shumë se një të tretën e të gjitha rasteve të dhurimeve për njerëzit në nevojë ekonomike, fushatat e shumicës individuale ishin burimi i fondeve. 

Individët e identifikueshëm ishin donatorë në 57.6% të të gjitha veprimeve të destinuara për popullatën e komuniteteve të veçanta lokale. Kryesisht, këto veprime përfshinin donacione të bursave nga donatorët e diasporës, të cilat ishin të destinuara për studentë nga qytete apo komunitete të caktuara. 

Fluksi i donatorëve dhurues > Përfituesit - shkarkoni infografikun në PDF 

Efektet e synuara të dhurimit për grupet kryesore të përfituesve përfundimtarë 

Ekzaminimi i mënyrës se si përdoren fondet e dhuruara ofron një pasqyrë nëse një donacion i caktuar do të ketë ndikim afatshkurtër duke adresuar simptomat e një problemi ose ndikim më strategjik duke adresuar rrënjën e problemit. 

Në vitin 2022, 96% e burimeve të dedikuara për mbështetjen e njerëzve në nevojë ekonomike u përdorën për të adresuar nevojat e tyre të menjëhershme dhe për të ofruar ndihmë humanitare, mbështetje ushqimore ose forma të tjera afatshkurtëra të mbështetjes që do të trajtonin përkohësisht problemin. Më shumë se 78% e fondeve të drejtuara për njerëzit me probleme shëndetësore ishin për zgjidhje afatshkurtra, me vetëm 13% të fondeve të përdorura për të krijuar rezultate afatgjata të shëndetit dhe mirëqenies. 

Format strategjike të dhurimit ishin më të shpeshta në donacionet që mbështetnin personat me aftësi të kufizuara (31% e rasteve kishin qëllim strategjik), veçanërisht kur popullsia nga një komunitet i caktuar lokal (67.4% e rasteve) përfitoi nga një donacion. 

Përfituesit sipas efektit të synuar në vitin 2022 - shkarkoni infografinë në PDF 

Shembuj të dhurimit  

Mbështetje për gratë dhe vajzat nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian

OJQ-ja Sakuntala mblodhi me sukses 850 euro përmes një fushate në platformën KOSOVA ideas crowdfunding me qëllim të ofrimit të trajnimit profesional për gratë dhe vajzat nga komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane. Trajnimi pesëmujor u organizua nga Instituti Yunus Emre në Prizren me qëllim të përmirësimit të zhvillimit ekonomik të grave dhe vajzave rome në komunën e Prizrenit, si dhe promovimin e artizanatit tradicional. 

#EcPërMua

Në qershor të vitit 2022, duke përdorur hashtagun #EcPërMua, Shoqata SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë organizoi fushatën rajonale #IT4SOS në bashkëpunim me Shoqatën për Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës. Qëllimi i aksionit ishte mbledhja e fondeve për mbështetjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore. Iniciativës iu përgjigjën kompani të ndryshme si Raiffeisen Bank, NLB Banka, ProCredit Bank, 3CIS SH.A., Appstellar, Global CT Digital Kosovo. Shuma totale e grumbulluar ishte 12,500 euro. 

Dhurim i 100 kompjuterëve

Shoqata e diasporës Naim Frashëri LAPSH në Zvicër i dhuroi SHFMU “Vëllezërit Frashëri” në Lipjan 100 kompjuterë së bashku me aksesorët e nevojshëm. Dhurimi kapte vlerën e 30 mijë eurove. 

Më shumë për gjendjen e filantropisë në Kosovë në vitin 2022: 


Ky raport është bërë i mundur nga mbështetja bujare e popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e Catalyst Balkans dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 

Programi për Angazhim Qytetar në Kosovë është një iniciativë pesë vjeçare zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).


Fotografi e kopertinës: pexels.com