Interview | Page 2 | Giving Balkans

Blog

I themeluar në vitin 1996, Rrjeti i Grave të Kosovës fillimisht ishte një rrjet joformal i grupeve dhe organizatave të grave nga rajone të ndryshme të Kosovës. Që nga fillimi i tij, RrGK është zhvilluar në një rrjet që avokon për gratë e Kosovës, në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. Duke përfaqësuar interesat e 168 anëtarëve të tij, duke përfshirë organizatat e grave të të gjitha grupeve etnike nga mbarë Kosova, RrGK është lider në mesin e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë dhe rajon.

Në një intervistë me Etleva Malushaj, Koordinatore e projektit të Rrjetit të Grave të Kosovës "Fuqizimi i pjesëmarrjes së grave në politikë" i mbështetur nga BE-ja, diskutuam motivimin e saj personal për t'iu bashkuar sektorit jofitimprurës, cilat janë aktivitetet e tyre aktuale, si dhe ajo spjegoi pse është e rëndësishme për rrjetin e tyre të forcohet lëvizja feministe në Kosovë.

Lexo më shumë

Duke ditur mirë sfidat me të cilat përballen gratë brenda komunitetit të tyre, OJF Gruaja Hyjnore (Gratë Hyjnore) u përpoq të edukojë gratë mbi të drejtat e tyre, duke i fuqizuar ato ekonomikisht duke i ndihmuar të fitojnë burimet e tyre të të ardhurave.

Përveç kësaj, misioni i Gruas Hyjnore është të mbështesë dhe fuqizojë të rinjtë dhe të avancojë pozitën e grave në shoqërinë kosovare duke rritur ndërgjegjësimin për të drejtat e tyre, barazinë gjinore, duke përmirësuar arsimin dhe duke organizuar aktivitete shoqërore.

Në një intervistë me Qëndresa Hajdari, menaxhere e projektit të kësaj organizate jofitimprurëse, ne zbuluam sfidat më domethënëse me të cilat ata ballafaqohen, se si ato kontribuojnë në zhvillimin e filantropisë në Kosovë, dhe cilat aktivitete janë më të fokusuarat për momentin. Qëndresa gjithashtu na dha një shembull të aktiviteteve të tyre për mbledhjen e fondeve, që pasqyron mënyrat e tyre krijuese të aktivizimit të komunitetit të tyre.

Lexo më shumë

Ndërsa mjedisi po bëhet çështja më e nxehtë globale, organizatat jofitimprurëse në të gjithë botën po bëjnë fushata për ajër dhe ujë më të pastër dhe japin kontributin e tyre për të rikthyer mjedisin në komunitetet e tyre.

Lexo më shumë